Coronarestriktioners ‘vara eller INTE vara’ är en ‘dimridå’ – handlar INTE om frihet eller ofrihet, utan ‘dold’ politisk och moralisk toleransnivå mot sjuklighet och död!

Det diskuteras dagligdags om gängse coronarestriktioner är tillräckliga eller otillräckliga. Det förs också fram ståndpunkter om att coronarestriktionerna är alltför omfattande och t o m onödiga, då få blir allvarligt sjuka och avlider.

Coronarestriktioners ‘vara eller INTE vara’ är bara en ‘dimridå’.

 

Diskussionen om restriktionernas ‘vara eller INTE vara’ flyttar fokus från det som det egentligen handlar om, nämligen:

Regeringens och Folkhälsomyndighetens (FHM) politiska och moraliska agenda.

 

Restriktioners ‘vara eller INTE vara’ har i grund och botten handlat om vilken politisk och moralisk toleransnivå som regeringen och FHM har haft när det gäller antalet som tillåts drabbas av allvarlig sjuklighet och död.

Regeringen och FHM har sedan pandemins början haft en mycket högre politisk och moralisk toleransnivå än Danmark, Finland och Norge.

 

Grannländerna har vidtagit kraftfulla åtgärder och infört fler restriktioner för att minimera antalet allvarligt sjuka och döda, medan Sverige vidtagit mildare åtgärder och infört färre restriktioner.

Sambanden mellan smittspridning, sjuklighet i behov av slutenvård och IVA samt dödlighet är extremt starka (HÄR och HÄR).

En kristallklar ‘spåkula’.

 

Regeringens och FHM:s införande av restriktioner eller INTE har således INTE handlat om människors frihet eller ofrihet, utan agendan har varit hur många allvarligt sjuka och döda som anses vara politiskt och moraliskt försvarbart, trots att de övergripande målen med pandemiarbetet varit att minimera sjuklighet och död i befolkningen (HÄR).

INGA större protester har skett trots att Sveriges hantering lett till mycket högre sjuklighet och dödlighet än grannländerna.

Istället har protester handlat om frihet och ofrihet.

 

Tystnaden har varit utbredd i samhället, trots utbrett mänskligt lidande och massdöd. Regeringen (S och MP) och FHM har därför bedömt det vara politiskt hanterbart och moraliskt försvarbart med högre smittspridning i samhället, högre allvarlig sjuklighet och fler döda än grannländerna.

Det innebär att regeringen och FHM medvetet valt att INTE minimera mänskligt lidande och död (HÄR).

Detta har skett med människors ‘tysta’ samtycke, dvs egocentrisk frihet har prioriterats framför solidaritet med andras liv och hälsa.

 

Ett svar till “Coronarestriktioners ‘vara eller INTE vara’ är en ‘dimridå’ – handlar INTE om frihet eller ofrihet, utan ‘dold’ politisk och moralisk toleransnivå mot sjuklighet och död!”

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: