Kommuner snålar med futtiga ‘julgåvor’ till sina anställda – när ‘snålheten bedrar visheten’ och ‘skam går på torra land’!

Kommuner ‘snålar’ med ‘julgåvor’ till sina anställda.

 

Pandemin har ‘satt press’ på kommunanställda  (dvs INTE alla), men de som arbetar inom vård, omsorg och skola samt annan serviceinriktad verksamhet med fysiska kontakter med kommuninvånarna kan ha varit utsatta för långvarig stress på grund av ‘coronavirusets’ härjningar i samhället, dvs risken att smittas och drabbas av allvarlig sjukdom och död.

Trots detta är många kommuners ‘julgåvor’ till sina anställda ‘futtiga’.

 

En skattefri ‘julgåva’ ‘värd namnet’ motsvarar totalkostnaden för några få arbetstimmar (dvs inkl sociala avgifter och skatt m m), dvs motsvarar 2-3 promille av en årsarbetstid (HÄR – se faktaruta ** nedan)

Trots att skatteverket under 2021 tillfälligt tillåter skattefria ‘julgåvor’ på 2.000 kr (HÄR – se faktatext* nedan) så är det i princip inga kommuner som utnyttjar detta tillfälle för att visa EXTRA uppskattning till sina anställda under pandemin, utan istället visar många kommuner minimal eller INGEN uppskattning till sina anställda. (HÄR och HÄR)

Kommunanställd verkar INTE ‘vatten värd’, utan snålt och futtigt. 

Dvs när ‘snålhet kan bedra vishet’ i det ‘långa loppet’ och ‘skam går på torra land’.

 

* Faktatext om skattefrihet för gåvor 2021 från Skatteverket

”Under perioden 1 januari – 31 december 2021 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor som innebär att du inte förmånsbeskattas för gåvor från din arbetsgivare så länge gåvornas värde sammantaget inte överstiger 2 000 kr och att de inte lämnas i pengar. Det gäller utöver de möjligheter att ge skattefria gåvor som funnits sen tidigare, exempelvis julgåvor.”

”Julgåvan får i normala fall uppgå till ett värde av 500 kronor för att vara skattefri men under 2021 är det tillåtet för din arbetsgivare att kombinera den tillfälliga gåvan med julgåvan och ge dig en skattefri julgåva för upp till 2 500 kronor.”

** Faktatext om årsarbetstid:

”Den teoretiska arbetstiden för personer som arbetar heltid i Sverige är 40 timmar per vecka eller 2 080 timmar om året. Den faktiska arbetstiden per sysselsatt är betydligt kortare, under 2020 låg den på 1 424 timmar. Faktisk arbetstid är den tid som blir kvar när ledighet, semester, sjukfrånvaro och annan frånvaro som sysselsatta har rätt till enligt lag eller avtal har räknats bort.”

%d bloggare gillar detta: