‘Halmfigurerna’ duggar tätt när politiska argument ‘tryter’ – (ur)usla politiker är de egentliga ‘halmfigurerna’ och dessutom överbetalda ‘nollor’!

Toppolitiker framstår allt oftare som ganska ‘usla’.

En del av dem verkar rent av ‘urusla’.

 

Flera toppolitiker (dvs partiledare, språkrör, statsministrar, statsråd och andra politiska nyckelpersoner) verkar INTE kunna sin sak, utan strävar efter ‘billiga’ politiska poänger med s k ‘oneliners’, vilket i vissa sammanhang kan vara retoriskt godtagbart.

Men kan också urholka deras trovärdighet.

 

Samtidigt ägnar ofta samma toppolitiker sig åt s k ‘halmfigurer’, dvs eftersträvar bygga en nidbild av motståndarens åsikter och argument och sedan argumenterar mot denna nidbild.

Exempelvis, SD har under  många år blivit utsatt för dessa ‘halmfigurer’ där rasist, brun, blåbrun, fascist, nazist m m använts som argument oavsett vad debatten handlat om.

Numera har M och KD (och till viss del L) lagt dessa ‘halmfigurer’ åt sidan när det gäller SD, men S, V, C och MP fortsätter på det inslagna spåret.

Dilemmat är att ‘halmfigurer’ kan fungera under en tid, men verkar urholka användarnas egen argumentation och politik.

Balansgången mellan ‘halmfigurer’ och ‘tramsargument’ eller rent av nonsensargument är ‘hårfin’.

 

Då många av dagens toppolitiker  INTE är särskilt bildade, besitter gedigna kunskaper och har relevanta erfarenheter, framträder politiker som ‘ihåliga’.

Istället för att argumentera sakligt med egna argument, håller alltför många på med argument som ofta kan vara verklighetsfrämmande i syfte att svärta ner andras verklighetsförankrade argument.

Därav (ur)usla toppolitiker som INTE ‘står på egna ben’.

 

Exempelvis, detta har varit och är vanligt när debatten handlar om: (i) tiggeri ( s k EU-migranter), (ii) migration (t ex rättigheter för legala flyktingar och illegala ‘lyckosökare’), och (iii) gäng- och klankriminalitet kopplat till utländsk bakgrund. I dessa sammanhang målas rasist, brun, nazist m m upp med stora ord av S, V, MP och C.

M, KD och L verkar till slut lagt detta bakom sig.

(Ur)usla politiker är det riktiga ‘halmfigurerna’.

Överbetalda ‘nollor’ (HÄR och HÄR).

Det är nog INTE så konstigt att det finns ett utbrett politikerförakt.

 

%d bloggare gillar detta: