Danmark letar med ‘ljus och lykta’ efter smittade, medan Sverige förlitar sig igen på ‘skrönan’ om ‘flockimmunitet’ som INTE ens visat sig existera med vaccin!

Coronaviruset ‘väller fram’ på bred front i Europa och i grannländerna.

Men Folkhälsomyndigheten (FHM) och regeringen avvaktar.

 

DU kanske kommer ihåg bilderna från ‘tsunamin’ 2004 (t ex HÄR). Först INGENTING, men när människor förstod att ‘vågen’ närmade sig med full kraft var det försent för många att sätta sig i säkerhet.

Detsamma har gällt under pandemin med coronaviruset.

Dvs senfärdigt och tafatt agerande har orsakat stort mänskligt lidande i allvarlig sjuklighet och död.

 

Sverige har utmärkt sig genom sena och otillräckliga åtgärder för att skydda och rädda liv, men det ser ut som om INGA lärdomar dragits av varken FHM eller regeringen.

Ett exempel på skillnad i hanteringen av pandemin är enligt följande:

Danmark testar för tillfället  400.000 individer per dag (HÄR), medan Sverige testar 70.000 per dag (HÄR). Det innebär omräknat per capita att Danmark testar ca 800.000 individer per dag jämfört med Sveriges 70.000 per dag.

Det innebär över 11 gånger fler testade per dag.

Dvs Danmark testar motsvarande Sveriges befolkning på mindre än två veckor.

 

Danmark bedriver en intensiv ‘jakt’ på att upptäcka smittade som existerar i det s k ‘mörkertalet’, dvs de finns ‘därute’ i samhället men syns inte i statistiken.

Syftet är att tidigt upptäcka smittade innan de hinner smitta många andra, dvs bryta smittkedjor.

Sverige agerar ‘yrvaket’ och avvaktar för att se vad som händer. 

 

Skillnaden mellan Danmark och Sverige när det gäller proaktiv hantering av smittspridningen under pandemin kan sammanfattas i tre punkter:

(i) Danmark ‘letar med ljus och lyckta’ i ‘mörkertalet’.

(ii) Sverige verkar fortsätta förlita sig på ‘skrönan’ om ‘flockimmunitet’.

(iii) En ‘flockimmunitet’ som INTE ens visat sig existera med vaccin efter flera doser.

 

 

%d bloggare gillar detta: