BRÅ: Utländsk bakgrund ‘rånar’ och svensk bakgrund ‘rånas’ – pengar och status motiven bakom ungdomsrån men INTE rasism!

Pengar och status motiven bakom ungdomsrån men INTE rasism enligt BRÅ.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i en studie (HÄR) kommit fram till att pengar och status är motiven bakom ungdomsrån där gärningsmännen ofta kan förnedra rånoffren (se rapport HÄR).

BRÅ skriver:

”Två tredjedelar (66 procent) av de som misstänkts för ungdomsrån under  2015–2019 har utländsk bakgrund.66 Bland målsägarna är fördelningen
mellan svensk respektive utländsk bakgrund den omvända. Omkring tre
fjärdedelar (77 procent) av målsägarna 2015–2019 har svensk bakgrund.”

 (s 58)

”Personer med utländsk bakgrund är således kraftigt överrepresenterade bland de misstänkta gärningspersonerna, och personer med svensk bakgrund är något överrepresenterade bland målsägarna.”(s 59)

”För att få en förståelse för i vilka områden de misstänkta och målsägarna bor i, och vad som utmärker dessa områden, har analyser gjorts för de områden
där misstänkta och målsägare bor vid tiden för brottet utifrån ett
antal socioekonomiska och demografiska faktorer.”
 (s 60)

Tre slutsatser enligt BRÅ:

(i) Utländsk bakgrund ‘rånar’.

(ii) Svensk bakgrund ‘rånas’.

(iii) Förklaras av socioekonomiska och demografiska faktorer.

Sant eller falskt? Den kritiska frågan är om:

BRÅ utesluter eller återger en korrekt bild av verkligheten.

 

BRÅ avgränsar således sin analys till socioekonomiska och demografiska faktorer som INTE kan förklara VARFÖR en individ begår brott.

BRÅ nämner INTE med ett enda ord att rasism kan vara ett av motiven.

Tänk om det hade varit tvärtom, dvs svensk bakgrund ‘rånar’ och utländsk bakgrund ‘rånas’.

Hade ett av motiven då varit ‘rasism’?

 

%d bloggare gillar detta: