SSU och S tillämpar INTE ’nolltolerans’ mot oegentligheter – belönar istället med förtroendeuppdrag!

Oegentligheter begångna av SSU- och S-toppar är flera (HÄR och (HÄR)) och på sistone har flera nya oegentligheter sett dagens ljus (HÄR och HÄR).

Socialförsäkringsminister Shekarabi fuskade på sin tid för att bli SSU:s ordförande (HÄR) och har sedermera parkerat i maktens korridorer som statsråd (HÄR).

INGEN verkar bry sig.

 

Löfven hade INGA betänkligheter att utnämna honom till statsråd och nu visade det sig att Andersson INTE heller hade några betänkligheter att utnämna honom på nytt.

Skandaler har också präglat SSU (HÄR).

S och SSU har därmed INTE ’noll-tolerans’ mot klandervärt beteende och leverne.

Utan dessa ges förnyat förtroende, dvs belönar oegentligheter.

 

Andra skandaler har också präglat SSU (HÄR). Nyligen uppdagades det att SSU:s förbundssekreterare fuskat och blev avstängd från sina studier för plagiat, vilka  som han sedermera INTE avslutat (HÄR).

En ‘påläggskalv’ utan moral i nutida socialdemokratisk anda.

 

Man kan raljera och undra om Andersson kanske borde utnämna honom till statsråd eller åtminstone se till att han hamnar på valbar plats som riksdagsledamot eller EU-parlamentariker for S.

S och SSU tillämpar en ‘doktrin’ av att ‘se mellan fingrarna’, tyvärr.

‘Nolltolerans’ gäller INTE oegentligheter.

%d bloggare gillar detta: