Karkiainen: ”Jag är helt säker. Jag har inga lik i garderoben”, trots ‘dagsfärska’ – Andersson är INTE bara blind och döv utan dessutom ‘tondöv’!

Statsråden i Anderssons regering ‘radar upp’ det ena ‘liket’ efter det andra ‘i sina garderober’.

 

Först Eneroth och därefter Strandhäll (HÄR), men nu också Karkiainen (HÄR).

Den kritiska frågan fortsätter vara dagsaktuell när det gäller vad som krävs för att INTE vara lämplig som statsråd i Anderssons regering (HÄR).

Kravprofilen för statsråds lämplighet innehåller fortsättningsvis INTE klanderfritt beteende och leverne.

 

Karkiainen rör sig privat i kretsar som borde väcka frågetecken och utropstecken när det gäller hennes lämplighet att vara statsråd i Anderssons regering (HÄR), men uppenbarligen ‘ser hon mellan fingrarna’ för att undvika förnedring ‘inför öppen ridå’.

Andersson har som vanligt ‘fullt förtroende’ för SITT statsråd trots ‘lik i garderoben’.

Olika måttstockar ‘suger’, dvs en ‘puttrande surdeg’.

 

Andersson försöker ‘släta över’ allvaret med att dra in SD och Åkesson i hennes egna tillkortakommanden:

”Självklart är det samma måttstockar, skillnaden är att väldigt många av de sverigedemokratiska företrädare stod för de här värderingarna och många står också för de här värderingarna. Jag kan bara konstatera att vi vet att det är ett parti med nazistiska rötter, och Jimmie Åkesson har sagt att Sverigedemokraterna är ett parti som aldrig kommer att överge sina rötter.”

Det är bara ett försök till ‘fokusförflyttning’ från hennes egen inkompetens och oförmåga att välja ut lämpliga personer som statsråd i regeringen. Anderssons kompetens och erfarenheter framstår alltmer som otillräckliga.

Det är noterbart att statsråd Karkiainen ‘fnittrar’ med ett leende när hon säger (efter cirka 1 min 37 s):

”Jag är helt säker. Jag har inga lik i garderoben”.

 

Men Karkiainen tog INTE avstånd och ville INTE kännas vid sina ‘dagsfärska lik garderoben’ (HÄR), utan i efterhand skyller hon på sin sambo.

Som sagt, Andersson har fortfarande ‘fullt förtroende’ för henne och hennes lämplighet som statsråd, trots att:

Karkiainens privata umgängeskrets väcker både ‘frågetecken’ och ‘utropstecken’ för att vara lämplig som statsråd.

‘Dagsfärska lik i gardroben’ (dvs INTE ovett i tonåren) borde diskvalificera från att bli utnämnd till statsråd.

Karkiainen är knappast ‘dum i huvudet’, blind eller döv, men Andersson verkar vara både blind och döv samt dessutom ‘tondöv’.

Ett svar till “Karkiainen: ”Jag är helt säker. Jag har inga lik i garderoben”, trots ‘dagsfärska’ – Andersson är INTE bara blind och döv utan dessutom ‘tondöv’!”

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: