Andersson: först Eneroth och därefter Strandhäll – vad krävs för att INTE vara lämplig som statsråd i DIN regering? INTE klanderfritt beteende och leverne i alla fall!

Statsminister Andersson – vad håller DU på med?

 

Man kan undra var gränsen går för Andersson när det gäller lämplighet att vara statsråd i hennes regering. Det verkar som om ‘kravprofilen’ på tänkbara kandidater är utvattnad.

Exempelvis, deras kunskaper, utbildning och erfarenheter verkar irrelevanta, då flera verkar okunniga, saknar högre utbildning och dessutom lämpliga erfarenheter (HÄR).

Deras beteende och leverne framstår också som irrelevant.

 

Två exempel följer:

1)

Statsråd Strandhäll har INTE klarat av att ha koll på sin egen livssituation (HÄR), men Andersson utnämner henne trots detta till minister för att ha koll på miljö- och klimatrelaterade områden, som hon dessutom INTE behärskar (HÄR) och har dessutom prickats av Konstitutionsutskottet (HÄR).

Andersson bortförklarar Strandhälls beteende med att hon haft ”en väldigt tuff tid bakom sig”. Strandhäll har både ljugit och visat prov på att INTE klara av sin egen livssituation (HÄR).

Det kritiska frågan är på vilket sätt en statsrådsutnämning av Strandhäll är lämpligt med dessa bakomliggande omständigheter. 

2)

Statsråd Eneroth utreds för sexuellt ofredande som han dessutom erkänt inträffat, men menar att det var oavsiktligt (HÄR). Han menar att det räcker att han bett om ursäkt (HÄR). Trots att Eneroth är brottsmisstänkt så utser Andersson honom till minister istället för att avvakta resultatet av förundersökningen (HÄR).

Den kritiska frågan är ånyo är på vilket sätt en statsrådsutnämning av Eneroth är lämpligt med dessa bakomliggande omständigheter. 

I Eneroths fall med sexuellt ofredande finns det stora likheter med EU-parlamentarikern Peter Lundgren (SD) som först friades i tingsrätten (HÄR) och sedan dömdes i hovrätten för sexuellt ofredande (HÄR). I båda fallen har de utsatta kvinnorna inte gjort någon polisanmälan, utan verkar accepterat de s k ursäkten från båda politikerna. Både situationerna verkar ha skett i samband med s k ‘för- eller efterfester’ på partikonferenser., sannolikt med i samband med viss alkoholkonsumtion av dessa politiker.

Oavsett båda exemplen antyder olämplighet att utnämnas till statsråd.

 

Den kritiska frågan till Andersson är:

Vad krävs för att INTE vara lämplig som statsråd DIN regering?

Anderssons ‘kravprofil’ för utnämning till statsråd innehåller uppenbarligen INTE klanderfritt beteende och leverne

 

 

 

Ett svar till “Andersson: först Eneroth och därefter Strandhäll – vad krävs för att INTE vara lämplig som statsråd i DIN regering? INTE klanderfritt beteende och leverne i alla fall!”

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: