‘Linslusen’ Tegnell agerar huvudlöst och ‘bejakar’ SITT ego istället för ansvarstagande och föredöme som statsepidemiolog!

Statsepidemiolog Tegnell agerar åter igen huvudlöst.

Dvs med ‘huvudet under armen’.

 

Det skedde för en tid sedan: ”…omkring 400 anställda vid avdelningen för intensivvård, operation och anestesi (an-op-iva), på Sahlgrenska universitetssjukhuset, hade personalfest på hotellet Elite Park Avenue i Göteborg.”

Tegnell höll före personalfesten två 4-timmars föreläsningar under dagen med 200 åhörare åt gången. Om självaste statsepidemiologen deltar obehindrat i en stor folksamling inomhus skickar detta ‘tveeggade’ signaler till åhörarna som efteråt på kvällen skulle ha personalfest.

Pandemin ‘rasar’ för fullt, men flera av åhörarna tänkte sannolikt att om Tegnell medverkar i en stor folksamling så kan väl ‘vi också’ ha lite kul och trängas tillsammans på personalfesten.

Givetvis utan munskydd och avstånd.

 

”Men några dagar efter festen sjukanmälde sig den ena efter den andra ur personalen på avdelningen. Rutinmässiga PCR-tester avslöjade snart att omkring 30 anställda hade insjuknat i covid-19, varav två tredjedelar hade deltagit på kvällsmiddagen den 19 november.”

Den ansvarige chefen för personalfesten säger: ”…att man följt rekommendationerna noga och att man inte sett några skäl till att inte genomföra festen.”

Det verkar också huvudlöst att INTE ha förmåga att inse att det kan vara olämpligt att genomföra en personalfest med flera hundra deltagare inomhus.

En ‘dumstrut i kvadrat’.

Men som sagt, kan Tegnell så kan väl alla andra följa hans klandervärda exempel.

 

Den kritiska frågan varför Tegnell INTE deltog via skärm istället för fysisk närvaro.

En annan kritisk fråga är varför Tegnell deltar och således indirekt uppmuntrar till stora folksamlingar inomhus under en ‘brinnande’ pandemi.

Han kunde istället statuerat exempel på hur viktigt det är att INTE samla stora folksamlingar inomhus.

 

En tredje kritisk fråga är varför Tegnell överhuvudtaget ägnade en heldag åt detta evenemang, istället för att ägna 100% av sin tid som välbetald statsepidemiolog och ta pandemin i samhället på allvar.

En anledning kan ha varit att han fick ett ‘fett’ arvode, men troligtvis utan att ta ut en ledig dag från sin tjänst på Folkhälsomyndigheten.

Det finns onekligen andra alternativ om han vill informera sjukvårdspersonal. Exempelvis han kunde spela in en föreläsning eller informera betydligt fler personer på fler sjukhus om detta skett digitalt.

Det hade varit tids- och kostnadseffektivt. Tegnell hade också bidragit till att vara miljö- och klimatsmart, dvs INTE resa ‘kors och tvärs’ för att synas, men han väljer prioritera egen vinnings skull.

Tegnell ‘bejakar’ SITT ego.

Istället för ansvarstagande och föredömlig statsepidemiolog.

 

Undertecknad (på samma vis som många andra i samhället) genomför en serie föreläsningar under hösten och vintern med ett par hundra åhörare vid varje tillfälle, vilka ALLA sker via digitala kommunikationsverktyg för att INTE riskera uppkomsten av ‘coronautbrott’.

Det är många som av denna anledning genomför planerade föredrag och föreläsningar på distans, men Tegnell däremot måste till varje pris medverka fysiskt trots att ‘verktygen’ finns för genomförande på distans för alla deltagare.

‘Kändisskapet’ verkar ha ‘stigit Tegnell åt huvudet’. 

Verkar vilja ‘stå i rampljuset’ till varje pris.

Dvs framstår som en ‘linslus’ som ‘till varje pris’ vill synas och höras.

%d bloggare gillar detta: