INTE ‘mängdrabatt’ för vanligt folk, men för ‘skitagrova’ brottslingar erbjuds ‘massrabatter’ vid upprepad allvarlig brottslighet!

DU kan ibland få mängdrabatt om DU handlar mycket på ett inköpsställe.

 

DU kan också få mängdrabatt om DU begår flera brott, dvs varje var brott som DU döms för i domstol kan innebära att DU får mängdrabatt enligt följande:

Mängdrabatt (eller s k asperationsprincip) innebär;  ”att när en gärningsman döms för flera brott samtidigt och får ett gemensamt straff, så bedöms det allvarligaste brottet till sitt fulla straffvärde medan straffvärdet för övriga brott reduceras i en fallande skala.”

Om DU begår några ‘småbrott’, dvs lagöverträdelser som INTE skadar eller dödar någon (t ex marginell fortkörning, betalar för sent m m) så får DU vanligtvis inte mängdrabatt. Dina ‘småbrott’ kan istället bedömas som allvarligare, då DU begått upprepad brottslig handling.

Om DU däremot begår flera allvarliga brott (t ex hot, misshandel, våldtäkter, dråp, mord m m) så kan DU helt plötsligt få ‘mängdrabatt’.

 

Det innebär att brottsoffer INTE får upprättelse (HÄR och HÄR) och gärningsmannen (dvs sällan en kvinna, utan oftast en man) INTE straffas för de brott som personen begått och dömts för i domstol.

Döms gärningsmannen dessutom till utvisning utökas ‘mängdrabatten’ (dvs straffet lindras ytterligare) med en ‘extrarabatt’, trots att den INTE alltid (ganska ofta dessutom) verkställs av olika skäl. Det innebär att ‘extrarabatten’ INTE är villkorad om utvisning INTE sker i slutändan.

Därav några funderingar kring kriminellas ‘paradis’ i svenskt rättsväsende i förhållande till deras brottsoffer:

(i) Brottslingar kan åka in och ut från fängelser vid upprepade tillfällen och samtidigt fortsätta få mängdrabatt?

(ii) Utvisningsdömda med strafflindring som INTE utvisas i slutändan ‘slipper undan’ och får behålla ‘extrarabatten’?

(iii) Brott preskriberas och kan medföra att gärningsmannen slipper avtjäna sitt straff.

(iv) Rymningar från anstalter INTE är straffbart och leder till förlängd strafftid?

(v) ntagna på fängelser som INTE sköter och visar bättring släpps efter 2/3 av tiden?

Två slutsatser:

INTE ‘mängdrabatt’ för vanligt folk, men för ‘skitgrova’ brottslingar erbjuds ‘massrabatter’ vid upprepad allvarlig brottslighet.

Det lönar sig uppenbarligen att begå ‘skitgrova’ brott. 

 

 

%d bloggare gillar detta: