Kritik mot vinstuttag med ‘skolpeng’, men INTE vinstuttag med ‘presstöd? Dagspressen profiterar också på skattemedel!

Kritiken är ofta högljudd när det gäller vinstuttag i friskolor som har s k ‘skolpeng’.

 

Journalister är ofta och gärna ‘på hugget’ när det gäller att ifrågasätta dessa vinstuttag. I samma anda ‘hänger’ vissa politiker ‘på tåget’ och kritiserar samma vinstuttag.

Men samma kritik ‘lyser’ med sin frånvaro när det gäller vinstuttag i mediekoncerner som erhåller ‘presstöd’.

 

‘Skolstöd’ eller ‘presstöd’ är samma ‘plånbok’ av skattemedel som delas ut till friskolor och mediekoncerner.

Men kritiken ‘lyser’ med sin frånvaro mot  dagspressen som också profiterar på skattemedel.

 

Journalister ställer INGA kritiska frågor till ägarna av dagspressen om varför de gör vinstuttag samtidigt som de erhåller ‘presstöd’.

Man kan lite ‘skojsamt’ dra det ett steg längre.

 

Detsamma gäller vinstuttag med ‘barnbidrag’, dvs många barnfamiljer tar ut detta stöd (dvs gör vinstuttag) och investerar detta stöd på annat håll.

Kritik mot vinstuttag med ‘skattemedel görs alltså när det gäller ‘skolpeng’, men INTE vinstuttag med ‘presstöd.

Olika måttstockar tillämpas som vanligt.

Det hörs INTE heller någon kritik mot vinstuttag när det gäller barnbidrag…(-: 

%d bloggare gillar detta: