MSM oförmögna hantera ‘naiva’ och ‘dumma’ journalister – ‘bjuder’ på den ena ‘tabben’ efter den andra och alternativa medier ‘gnuggar händerna’!

Mainstream-medier (MSM) verkar oförmögna att hantera ‘naiva’ och ‘dumma’ journalister.

 

Dessa ‘naiva’ och ‘dumma’ journalister är ett dilemma för andra journalister. Deras ‘skräpreportage’ (t ex HÄR, HÄR och HÄR) skadar medias roll i samhället att granska och informera medborgarna om bl a oegentligheter.

De ‘solkar ner’ andra journalister som eftersträvar opartisk och saklig journalistik.

 

MSM:s oförmåga till ‘självsanering’ och ‘självkritik’ bidrar till att den låga trovärdigheten och låga förtroendet som redan finns i samhället för journalister och deras journalistik urholkas ännu mer.

Samtidigt stärks ‘alternativa mediers’ roll i samhället och i förlängningen dess relevans och trovärdighet för många medborgare.

MSM ‘bjuder’ på den ena ‘tabben’ efter den andra.

Alternativa medier ‘gnuggar händerna’.

%d bloggare gillar detta: