LO:s ‘låtsas’ vilja höja pensionerna för sina medlemmar, men ‘går bakom ryggen’ på dem – ett försök att ‘fulvärva’ och ‘lura’ medlemmar från SD till S!

LO:s försök att ‘fulvärva’ från SD till S ‘gick upp i rök’.

LO kan ‘fetglömma’ sitt försök att ‘blåsa’ sin medlemmar.

 

LO:s ordförande Gideonsson öppnade en ‘dörr på glänt’: Om S har ett förslag om att höja pensionerna och skulle få majoritet för det i riksdagen genom att SD röstar för det förslaget – vi kan inte börja backa för varenda fråga där vi ser en risk för att något parti röstar med oss. Det handlar om att försöka hitta en politisk väg framåt.”

Partiledare Åkesson (SD) tog tillfället i akt att öppna för samarbete: ””Jag tycker mig kunna skönja en konstruktiv inställning i det som jag gärna följer upp. Du och jag tillhör olika partier, med förslag på området som till viss del skiljer sig åt, inte minst vad gäller hur de utformas tekniskt. Men förhoppningsvis delar vi viljeinriktning i synen på pensionerna. Vi bör således kunna lägga prestige och andra meningsskiljaktigheter åt sidan för denna viktiga fråga.”

LO:s ordförande Gideonsson ‘slängde igen dörren’ med orden :”Det kan Jimmie Åkesson fetglömma”.

LO:s ordförande ställer sig INTE på sina medlemmars sida. 

Fortsätter stödja S politiska agenda som övergett LO:s medlemmar.

 

Åkesson konstaterar ‘krasst’: ”LO:s medlemmar förtjänar bättre. Ena stunden säger man sig vilja höja pensionerna med vårt stöd, för att i nästa stund slänga igen dörren. Det inger inget vidare förtroende för deras prat om höjda pensioner. Snarare liknar det sedvanligt Socialdemokratiskt hyckleri.” 

LO:s ‘låtsas’ vilja höja pensionerna för sina medlemmar.

Men ‘går bakom ryggen’ på dem istället. 

Ett ‘fult’ försök att ‘lura’ medlemmar från SD till S.

%d bloggare gillar detta: