Åkesson ‘synade’ LO:s ‘fulspel’ och ‘bluffretorik’ om pensionerna – LO borde värna medlemmars bästa, inte S som övergett arbetarna!

LO:s hyckleri mot sina medlemmar går hand i hand med socialdemokratins hyckleri om pensionerna.

 

Istället för att ta tillvara medlemmarnas intresse, så ställer sig LO bakom S med C som stödparti om försämrad arbetsrätt, men INTE bakom SD som vill höja pensionerna för de fattigaste pensionärerna.

Politisk ‘bluffretorik’ av LO.

 

LO:s uppgift som intresseorganisation för arbetstagare borde vara att värna om villkoren för sina fackligt anslutna medlemmar som dessutom betalar en avgift till LO.

LO:s ordförande Susanna Gideonsson: Om S har ett förslag om att höja pensionerna och skulle få majoritet för det i riksdagen genom att SD röstar för det förslaget – vi kan inte börja backa för varenda fråga där vi ser en risk för att något parti röstar med oss. Det handlar om att försöka hitta en politisk väg framåt, sa hon i intervjun.”

Partiledare Åkesson (SD) kommenterade: ””Jag tycker mig kunna skönja en konstruktiv inställning i det som jag gärna följer upp. Du och jag tillhör olika partier, med förslag på området som till viss del skiljer sig åt, inte minst vad gäller hur de utformas tekniskt. Men förhoppningsvis delar vi viljeinriktning i synen på pensionerna. Vi bör således kunna lägga prestige och andra meningsskiljaktigheter åt sidan för denna viktiga fråga.”

LO svarade via pressekreteraren: ”Pensionsfrågan handlar inte om politiskt spel som vissa tolkat våra krav. Susanna Gideonsson var tydlig med att Socialdemokraterna måste gå fram med ett förslag i riksdagen, oavsett vem som stödjer det. LO vill att pensionärer med dåliga villkor och blivande pensionärer ska få fler kronor i plånboken.”

Åkesson kommenterar: ”LO:s medlemmar förtjänar bättre. Ena stunden säger man sig vilja höja pensionerna med vårt stöd, för att i nästa stund slänga igen dörren. Det inger inget vidare förtroende för deras prat om höjda pensioner. Snarare liknar det sedvanligt Socialdemokratiskt hyckleri.” 

Åkesson ‘synade’ LO:s ‘fulspel’ om pensionerna.

Samma ‘bluffretorik’ och ‘fulspel’ som socialdemokratin numera ägnar sig åt.

LO borde se till sina medlemmars bästa.

%d bloggare gillar detta: