Sveriges ‘laissez-faire’ strategi har präglats av ‘lättja och ‘skygglappar’ som INTE uppfyllt fastställda pandemiska mål!

Sverige liksom många andra länder har numera låg smittspridning av ‘corona’ som i förlängningen leder till låg allvarlig sjuklighet och färre avlidna.

Sedan pandemins början har dock ett antal faktorer präglat den svenska s k ‘coronastrategin’.

 

En av dessa faktorer är:

Sveriges hantering av pandemin har INTE varit präglad av ‘försiktighetsprincipen‘.

 

‘Försiktighetsprincipen’ innebär:

“…modell för offentligt beslutsfattande i situationer då en potentiell miljö- eller hälsorisk anses påvisad men då tillgänglig vetenskaplig kunskap är otillräcklig för en säker slutsats angående riskens existens eller storleksordning. Grundtanken är att kunskapsbristen inte får användas som skäl för att uppskjuta eller underlåta kostnadseffektiva skyddsåtgärder…”.

En annan faktor är:

Hanteringen av pandemin varit präglad av strategisk ‘lättja’ och vetenskapliga ‘skygglappar’ (HÄR och HÄR).

 

En tredje faktor är att:

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) INTE har uppfyllt fastställda pandemiska mål (HÄR – se sidan 6).

 

Den senare faktorn innebär konkret att:

Om fastställda mål INTE uppnåtts har genomförandet MISSLYCKATS.

Ett resultat av ‘laissez-faire’ strategin som präglat genomförande och planering av ‘coronastrategin’.

Ett svar till “Sveriges ‘laissez-faire’ strategi har präglats av ‘lättja och ‘skygglappar’ som INTE uppfyllt fastställda pandemiska mål!”

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: