Fakta om SVERIGES hantering av pandemin och ‘coronadöda’ jämfört med DANMARK, FINLAND och NORGE – DÖM SJÄLV baserat på FAKTA!

Fakta om SVERIGES hantering av pandemin och ‘coronadöda’ jämfört med DANMARK, FINLAND och NORGE följer:

Sveriges hantering av pandemin skall ses i ett sammanhang där sambanden mellan coronarelaterad smittspridning och allvarlig sjuklighet samt död har varit mycket starka under pandemin (HÄR), dvs allmänt kända. Det innebär att s k  ‘coronarelaterad’ sjuklighet och dödlighet varit förutsägbar (HÄR).

Beaktande av dessa samband och förutsägbarhet är det INTE heller orimligt eller felaktigt påstå att Sveriges hantering av pandemin misslyckats i planering och genomförande.  

 

Beaktas dessutom att Sveriges förväntade livslängd minskade kraftigt under 2020, medan den fortsatte öka i Danmark och Norge samt var oförändrad i Finland (HÄR) är det INTE heller orimligt eller felaktigt påstå att Sveriges hantering misslyckats i planering och genomförande.  I tillägg kan nämnas att Sverige klarade sig ekonomiskt sämre än de nordiska grannländerna (HÄR)

Beaktande av dessa fakta är det INTE orimligt eller felaktigt påstå att Sveriges hantering av pandemin misslyckats i planering och genomförande.  

 

Om Sveriges dödstal beaktas i jämförelse med befolkningsmängd (dvs per capita) i Danmark, Finland och Norge framträder ett katastrofalt ‘dödligt’ misslyckande i regeringens och Folkhälsomyndighetens planering och genomförande av pandemiarbetet enligt följande:

Danmark har 2.670 avlidna (dividerat med 0.57), vilket per capita motsvarar 4.684 ‘coronadöda’, dvs 3.2 gånger fler döda i Sverige med 14.956 avlidna.

Finland har 1.116 avlidna (dividerat med 0.54), vilket per capita motsvarar 2.067 ‘coronadöda’, dvs 7.2 gånger fler döda i Sverige med 14.956 avlidna.

Norge har 884 avlidna (dividerat med 0.53), vilket per capita motsvarar 1.668 ‘coronadöda’, dvs 9,0 gånger fler döda i Sverige med 14.956 avlidna.

Det innebär i genomsnitt att Sveriges 14.956 avlidna jämfört med grannländerna tillsammans som haft 4.679 (dividerat med 1.64) avlidna, vilket motsvarar per capita 2.853 ‘coronadöda’, dvs i genomsnitt 5,2 gånger fler döda i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge tillsammans.

DÖM SJÄLV baserat på FAKTA!

%d bloggare gillar detta: