Påstådda ‘osanningar’ i Sverige om migration och kriminalitet kan sedan länge vara etablerade ‘sanningar’ i Danmark!

Vad som är ‘sant’ eller ‘osant’ kan förändras över tid.

Det som idag är en officiell ‘sanning’ kan revideras eller förkastas imorgon.

Det finns även inofficiella ‘sanningar’ som är ‘sanna’, medan officiella kan vara ‘osanna’

 

Exempelvis, tidigare forskning har visat att Sverige är ett av världens mest jämställda länder (HÄR) med avseende på män och kvinnor, dvs en officiell ‘sanning’. Den inofficiella ‘sanningen’ är att väldigt många kvinnor och flickor numera är ojämnställda i samhället (HÄR) på grund av den omfattande migration som skett till Sverige från länder med religiösa och kulturella dogmer vilka inte respekterar jämställdhet avseende kvinnors och flickors fri- och rättigheter (HÄR).

Det innebär att ogrundade eller vilseledande påståenden om s k ‘osanningar’ idag fördröjer och i värsta fall förhindrar att ‘sanningen’ ser dagens ljus innan det kan vara försent. Exempelvis, synen på migration, integration, segregation och kriminalitet i Sverige har drastiskt förändrats på några få år i svensk politik och samhällsdebatt.

Påstådda ‘osanningar’ är numera på väg att bli  etablerade ‘sanningar’.

I sammanhanget kan vara värt att notera att ‘osanningar’ i Sverige kan sedan länge vara etablerade ‘sanningar’ i Danmark.

%d bloggare gillar detta: