Politikerna ‘gömmer sig’ bakom ‘nätjättar’ som tjänar ‘storkovan’ – tillåts agera både åklagare och domare utanför rättsväsendet!

‘Nätjättars’ tillämpning av subjektivitet och partiskhet ‘göder’ och ‘tystar’ oönskade åsikter på sociala plattformar.

Ett huvudskäl är ‘profitmaximering’.

 

Dessa åsikter kan vara stötande, avskyvärda och rent av farliga, men inte straffbara.

Facebook och Youtube bedriver numera omfattande ‘censur’ trots att det som ‘censureras’ på sociala plattformar många gånger INTE är olagligt.

Det kan alltså vara vilseledande, skadlig och t o m (livs)farlig information som ‘censureras’, men om den inte är olaglig borde politikerna agera med lagstiftning och därefter kan sociala plattformar agera och ta bort innehåll som är olagligt enligt stiftade lagar.

Nu är det tvärtom.

 

‘Nätjättarna’ verkar kunna göra som de vill, utan att politikerna protesterar eller ingriper. Dessa ‘nätjättar’ drivs av ‘profitmaximering’, dvs vinst, vinst och vinst.

Algoritmerna som ‘göder’ och ‘tystar’ åsikter syftar enbart till att maximera deras vinster.

 

Det finns bara allmänt hållna formuleringar som ‘nätjättarna’ tillämpar för att ‘censurera’ och t o m ‘blockera’ användare. Dessa ‘censureras’ och ‘blockeras’ om algoritmerna leder till ‘profitmaximering’.

Politikerna i många länder ‘gömmer sig’ tyvärr bakom ‘nätjättarna’.

Politikerna låter ‘nätjättarna’ agera både åklagare och domare.

Under tiden kan nätjättarna tjäna ‘storkovan’.

%d bloggare gillar detta: