Medias klimatrapportering ‘sågas jäms med fotknölarna’ – utgår INTE från fakta, utan verkar inspireras av ‘konspirationsteorier’!

‘Sågningen’ är INTE oväntad, tyvärr.

Utan ånyo ett ‘krasst’ konstaterande.

Medias trovärdighet ‘falnar’ alltmer. 

 

Näringslivets medieinstitut (HÄR) ‘sågar’ medias rapportering om stigande havsnivåer ‘jäms med fotknölarna’ (HÄR). ‘Mediedrakarna’ som studerats är SVT, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Aftonbladet.

Har någon av dessa ‘drakar’ tagit upp denna kritik på sina nyheter?

Om det görs, så sker det i notisform.

 

”NMI har undersökt hur Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Sveriges Radio har rapporterat om stigande havsnivåer under två års
tid.”

Rapportens sammanfattning förmedlar en ‘skoningslös’ och ‘svidande’ kritik mot dessa ‘mediedrakar’ enligt följande:

 

(i) ”Kategoriska uttalanden utifrån osäkra data förekommer återkommande i nyhetsrapporteringen om stigande havsnivåer.”

(ii) ”De värsta utfallen i de värsta scenarierna upptar huvuddelen av
rapporteringen om hur mycket havsnivåerna beräknas stiga, vilket gör
rapporteringen ensidig och ger en missvisande bild av forskningsläget.”

(iii) ”Många gånger utelämnas osäkerheten som omger beräkningar av de
olika scenarierna, vilket ger mediekonsumenterna en missvisande bild av
tillförlitligheten i specifika utfall.”

(iv) ”Studier och debattinlägg som varnar för ännu mer extrema utsagor än i
IPCC:s scenarier återges frekvent, däremot återges inte studier som visar
mindre dramatiska resultat.”

Den kritiska frågan är varför ‘mediedrakarna’ rapporterar vilseledande istället för objektivt och sakligt? 

Obefintligt kritiskt förhållningssätt och granskning ‘så långt ögat når’.

Påminner om ‘konspirationsteorier’ som INTE baseras på fakta.

%d bloggare gillar detta: