INTE fakta, utan händelser och skeenden kan ge upphov till konspirationsteorier påhejade av ‘nättroll’!

I dagens informationssamhälle dyker det upp olika slags ‘konspirationsteorier’, dvs en hypotes eller teori om en komplott, sammansvärjning eller konspiration. Anhängare av konspirationsteorier benämns ofta i media som ‘konspirationsteoretiker’.

Ett nedsättande språkbruk om människor som tror på konspirationsteorier.

 

Det är samma nedsättande språkbruk som används om s k ‘klimatförnekare’, dvs kritiker som ifrågasätter gängse förklaringar kring klimatförändringar.

Ursprunget kring ‘coronaviruset’ är ett annat exempel som också omgärdas av olika konspirationsteorier på samma vis som gängse ‘coronavaccin’ omgärdas av olika konspirationsteorier.

Det finns flera faktorer som möjliggör och förenar konspirationsteorier samt deras spridning i samhället. Två faktorer kan ge upphov till konspirationsteorier:

(i) INTE fakta, utan händelser och skeenden.

(ii) ‘påhejade’ av nättroll.

%d bloggare gillar detta: