Sociala plattformars ‘censur’ är ett ‘sluttande plan’ – många teman har redan ‘censurerats’ och fler kommer att ‘censureras’ framledes!

Varför tillåts sociala plattformar ‘censurera’ laglig information?

Minnet av den ‘censur’ som florerade fram till i slutet av 80-talet i många östeuropeiska länder är obefintligt. Numera verkar t o m demokratiskt valda politiker för att ‘censurera’ olika vinklingar på teman som de ogillar.

Uppenbar risk för ensidig  och enögd ‘censur’ av information.

‘Diktaturfasoner’ ligger INTE långt bort.

 

Exempelvis, Facebook och Youtube bedriver numera omfattande ‘censur’  av t ex politiska ståndpunkter och vaccinationsmotståndares bevekelsegrunder. Denna ‘censur’ sker trots att den information som ‘censureras’ på dessa sociala plattformar många gånger INTE är olaglig.

Det är anmärkningsvärt att politiker, som i demokratiska val är invalda till Sveriges Riksdag, INTE reagerar och agerar med lagstiftning mot  sociala plattformars ‘censur’ av information som INTE är olagligt.

Huvudskälet anges vara att ‘desinformation’. 

Dvs vuxna människor omyndigförklaras.

 

Oavsett om man är instämmer eller inte med den information som ‘censureras’ så  kommer INTE ‘censuren’ på sociala plattformar att få människor att ändra uppfattning.

Tvärtom kan fler stärkas i sin övertygelse när ‘censur’ tillåts, dvs ett ‘bevis’ på att de ‘sitter inne med sanningen’ som makthavare försöker ‘tysta ner’.

Sociala plattformars ‘censur’ är ett ‘sluttande plan’.

Flera ståndpunkter och bevekelsegrunder har redan ‘censurerats’.

Och fler kommer att ‘censureras’ framledes. 

 

%d bloggare gillar detta: