Vaccinationseffekten har ‘stannat av’, dvs ‘smolk i bägaren’ – innebär fler allvarligt sjuka och fler liv kommer ‘skördas’!

Vaccinationseffekten kan beräknas på olika vis (HÄR), men den har sedan årsskiftet sjunkit från 1 avliden per 70 bekräftade fall till 1 per 500 (HÄR).

Det finns dock ‘smolk i bägaren’.

 

Vaccinationseffekten har utvecklats enligt följande:

– December (vecka 53) – ca 1 per 70 – vaccinering påbörjades i liten skala

– Januari (vecka 4) – ca 1 per 100

– Februari (vecka 8) – ca 1 per 200

– Mars (vecka 12) – knappt 1 per 300

– April (vecka 17) – drygt 1 per 300

– Maj – Augusti (från vecka 18 till 34) – i genomsnitt 1 per 500 på veckobasis

Vaccinationseffekten har således ‘stannat av’ sedan i maj.

Dvs sedan före sommaren är vaccinationseffekten i princip oförändrad.

 

Det är fortfarande 1 avliden per 500 bekräftade fall varav ovaccinerade, äldre och riskgrupper är extra utsatta.

Ökande smittspridning under hösten vintern kommer att innebära att fler liv kommer att ‘skördas’ ånyo.

Samtidigt har restriktionerna i princip tagits bort.

Känns ‘mönstret’ igen?

%d bloggare gillar detta: