Munskydd hade drastiskt kunnat minska smittspridningen – dvs ‘räddat’ tusentals liv och ‘skyddat’ tiotusentals från sjukdom!

Regeringens och Folkhälsomyndighetens ologiska hållning att munskydd INTE har effekt på smittspridningen har SAKNAT stöd i forskningen.

 

Hälsodata har sedan pandemins början påvisat både förutsägbarhet och starka samband, dvs smittspridning leder obönhörligen till allvarlig sjuklighet och död (HÄR och HÄR). Det är fortfarande på samma vis trots vaccinationstäckning, men bara på en lägre nivå (HÄR) på grund av många fortfarande är ovaccinerade och vaccinerade som saknar tillräckligt skydd.

Trots detta har både regeringen och FHM ‘kört sitt race’ med allvarligt sjuka och döda i onödan.

 

‘Effekten’ med användningen av munskydd i olika sammanhang har funnits länge (HÄR) bl a i internationell forskning (läsvänliga texter HÄR och HÄR), internationell praxis (t ex HÄR och HÄR) och ECDC samt WHO (t ex HÄR och HÄR).

Nu finns det dessutom en stor studie om munskyddsanvändning som visar på en tydlig effekt (HÄR och HÄR – läsvänlig HÄR).

Trots att bara drygt 40% (dvs 4 av 10) i studien använde munskydd (delades ut gratis) så sjönk smittspridningen ändå med 10%.

Om ALLA (dvs 100%) istället hade använt munskydd vid trängsel och inomhusmiljöer så hade smittspridning drastiskt kunnat minskas.

 

Det innebär INTE bara en minskning med ca 25% (dvs minskning 10% vid 40% användning, 20% vid 80% och 25% vid 100%). Smittspridningen hade sannolikt påverkats av en ‘multiplikatoreffekt‘ på grund av färre och stoppade smittkedjor och därmed sannolikt minskat smittspridningen betydligt mer än bara proportionellt.

Dvs varje % ökad användning av munskydd på minskad smittspridning kan vara ‘exponentiell‘.

 

Det innebär att minskningen kan vara exponentiell på samma vis som ökningen kan vara exponentiell.

Viruset förmåga att spridas vidare mellan människor hade kraftigt kringskurits med OBLIGATORISK användning av munskydd.

 

Minskning av tänkbar smittspridningen kan liknas vid ökningen som gäller för krockenergin vilken ökar mer än motsvarande hastighetsökning  i ett fordon (t ex HÄR).

Studien om munskydd visar empiriskt det ‘självklara’ att smittspridning som sker mellan människor kan minskas betydligt.

 

Frågan har ALDRIG handlat om munskydd har effekt, utan hur stor denna effekt är på smittspridningen. Regeringen och FHM har påstått att effekten varit försumbar trots att INGET stöd för detta funnits i forskningen.

Notera samtidigt att munskydd är det mest basala ‘skyddet’. Används för att skydda andra i första hand och användaren i andra hand. När en ‘kritisk massa’ uppnås, dvs tillräckligt många’ skyddas ALLA i större utsträckning.

Samma studie men med ‘andningsskydd’ (t ex FFP2 och FFP3) hade troligtvis visat på än ännu större minskning av smittspridningen.

Sverige kunde ‘räddat’ tusentals liv och ‘skyddat’ tiotusentals från sjukdom (HÄR, HÄR och HÄR). 

Dvs INTE bara genom mun- och andningsskydd, men hanteringen som helhet.

Ett svar till “Munskydd hade drastiskt kunnat minska smittspridningen – dvs ‘räddat’ tusentals liv och ‘skyddat’ tiotusentals från sjukdom!”

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: