Hur stor är vaccinationseffekten på antalet döda sedan årsskiftet? Från 1 avliden per 70 bekräftade fall till 1 per 500!

Vaccinationseffekten kan vara ett mått på hur många färre som drabbas av allvarlig sjuklighet och dödlighet.

Dvs i förhållande till situationen före vaccination påbörjades i en befolkning.

 

Sedan årsskiftet har många i samhället successivt vaccinerats mot ‘corona’, men det finns fortfarande många som är ovaccinerade (HÄR) av olika skäl (t ex hälsoskäl, ovilja och vägran).

Men den kritiska frågan är hur effektiv vaccinationen hittills har varit. Det finns flera sätt att ‘räkna’ på detta (HÄR) varav ett ‘enkelt’ sätt visas nedan.

En ‘överslagsräkning’ på vaccinationseffekten kan baseras på förhållandet mellan antalet bekräftade ‘coronafall’ och antalet ‘coronadöda’ (dvs före/efter vaccination av en befolkning) enligt Folkhälsomyndighetens databas (HÄR).

Notera att en sådan beräkningsgrund INTE är ‘allsmäktig’ eller ‘fulländad’, men den ger en ‘fingervisning’ om effekten på dödligheten i en befolkning som vaccinerats mot en potentiellt livsfarlig smitta såsom ‘corona’.

Överslagsräkningen ‘ger vid handen’ att vaccinationseffekten är 7 gånger (HÄR).

Det innebär att 7 gånger färre avlider i förhållande till antalet bekräftade fall.

Dvs EN istället för SJU avlider sedan vaccinationer påbörjades vid årsskiftet till dags dato.

 

Det är dock ‘en sanning med modifikation’, då det finns fler smittade  i samhället än bekräftade fall. Oavsett så ger ‘överslagsräkningen’ en tydlig indikation om vaccineringen har haft effekt på dödligheten eller inte. Samma ‘överslagsräkning’ kan göras för sjuklighet (dvs behov av slutenvård och intensivvård) som i ‘runda slängar’ minskar i samma omfattning.

Poängen med den redovisade ‘överslagsräkningen’ är att på ett enkelt vis synliggöra vad som hade kunnat inträffa om det INTE funnits godkända och tillgängliga vaccin för att ta kontroll över händelseutvecklingen gällande smittspridning av ‘corona’ och relaterad sjuklighet samt dödlighet i samhället.

Dvs en uppskattning ‘mellan tummen och pekfingret’ påvisa att vaccination mot ‘corona’ har ‘räddat’ många liv (dvs färre avlidna).

En självklarhet kan man tycka, men INTE för alla (t ex HÄR).

%d bloggare gillar detta: