En ‘risk’ är en ‘risk’ även om den upplevs som ‘liten’, dvs en ‘klen tröst’ om DU drabbas – fråga någon som drabbats!

Sambandet mellan antalet bekräftade fall med ‘corona’ och antalet döda fortsätter vara ‘skräckinjagande’.

 

Detta trots att många numera är vaccinerade med två doser (dvs inte ‘fullvaccinerade’, då en tredje dos redan ligger i ‘pipelinen’).

En illustration med hälsodata följer:

Antal bekräftade fall per vecka var lägst under vecka 27 (dvs 5-11/7) med 1.512 individer och 14-dagars incidens på 33 smittade per 100.000 samt 3 ‘coronadöda’ (HÄR).

Antal bekräftade fall per vecka var näst lägst under vecka 28 (dvs 12-18/7) med 1.883 individer och 14-dagars incidens på 33 smittade per 100.000 och 2 ‘coronadöda’ (HÄR).

Notera att 14-dagars incidensen ökat utan avbrott (HÄR) sedan veckorna 27-28 (dvs från 33) till vecka 36 (dvs till 147), dvs 4,5 gånger högre.

En beräkning av antalet bekräftade fall per vecka ‘dividerat’ med antal ‘coronadöda’ (med två veckors fördröjning) under veckorna 27-36 (dvs 5/7-12/9) ger en genomsnittlig kvot per vecka på cirka 500.

Det innebär EN ‘coronadöd’ per 500 bekräftade fall.

Dvs en sannolikhet 1 på 500 att drabbas av ‘coronadöden’ vid bekräftad smitta.

Notera att riskgrupper och äldre ‘löper’ en betydligt högre risk (och därmed lägre för andra inklusive vaccinerade).

 

Antalet ovaccinerade är fortsättningsvis många i alla åldersgrupper och uppskattningsvis 1 av 10 vaccinerade saknar skydd, varav vaccinerade förlorar skydd mot ‘corona’ över tid. Anledningar till att både smittspridning och antal döda har ökat den senaste månaden.

En ‘risk’ är en ‘risk’ även om den upplevs som ‘liten’.

En ‘liten’ risk är en ‘klen tröst’ om DU drabbas.

Fråga någon som drabbats av allvarlig ‘corona’ eller anhörig till någon som avlidit av ‘corona’.

%d bloggare gillar detta: