Varför är ‘ekologiska’ produkter INTE ‘ekologiskt hållbara’? Kravmärkning INTE ‘ekologiskt hållbar’!

‘Ekologiska’ produkter är INTE ‘ekologiskt hållbara’.

 

Allt fler verkar inse att t ex närodlade och närproducerade produkter som trots att de INTE nödvändigtvis är märkta som ‘ekologiska’ kan vara lika ‘ekologiskt hållbara’ eller kanske ‘hållbarare’ jämfört med ‘ekologiskt’ märkta produkter.

Det som beaktas vid ‘ekologisk’ kravmärkning är ekologiska faktorer i närtid, men inte över tid.

 

Exempelvis, ‘ekologisk’ bomull använder INTE vissa bekämpningsmedel, men kan likväl kräva en ekologiskt ‘ohållbar’ förbrukning av vatten. Grundvattennivåer sjunker, sjöar och floder dräneras och torkar ut som medför att djur och växtliv skadas eller utrotas.

Knappast ekologist ‘hållbart’.

 

Produkter märkta som ‘ekologiska’ certifieras och kontrolleras av ett godkänt kontrollorgan, t ex KRAV. Det innebär att dessa produkter uppfyller vissa s k ‘ekologiska’ krav, men dessa krav är INTE detsamma som ‘ekologiskt hållbara’ krav över tid.

Dvs ‘ekologisk’ produkt och ‘ekologiskt hållbar’ produkt INTE är samma sak.

Däremed kan ‘ekologiska’ och ‘konventionella’ produkter båda vara ‘ekologiskt ohållbara’.

Det innebär att ‘ekologiska’ produkter INTE med automatik är ‘ekologiskt hållbarare’ än andra.

%d bloggare gillar detta: