Folkhälsomyndigheten och Aftonbladet sprider ‘fake news’ tillsammans – TVÅ klick synar ‘bluffen’, dvs ‘busenkel’ källgranskning!

Folkhälsomyndigheten förklarar INTE, utan bortförklarar.

Aftonbladet (AB) granskar INTE och förhåller sig INTE kritiskt till Folkhälsomyndigheten (FHM).

AB sprider och tillåter FHM sprida ‘fake news’.

 

Ett exempel på ‘busenkel’ källgranskning av ‘fake news’ följer nedan som visar hur enbart två klick ‘synar bluffen’.

FHM vilseleder när det gäller att förklara varför dödstalen den 14/9 var mycket höga (26 rapporterade jämfört med inga, några enstaka eller en handfull avlidna per dag på senare tid).

I vanlig ordning försöker myndigheten ‘förminska’ inrapporterade dödstal som de facto skett och kommer att ske på grund av tidsfördröjning.

Enligt Aftonbladet uppger Folkhälsomyndigheten att ”…Det högsta antalet avlidna per dag under den senaste 30-dagarsperioden har varit två…”.

Okritisk journalistik tillåter alltså en myndighet ‘fara med osanning’.

 

I tabellen nedan visas antalet döda per dag de senaste 30 dagarna enligt FHMs egen databas (HÄR). Den visar (markerat med gul färg) att det hittills inrapporterats 3-5 avlidna under sex dagar (dvs 20% eller var 5e dag) under samma 30-dagars period.

Notera att det finns en fördröjning (dvs laglig tidsfrist) på upp till TRE veckor när det gäller inrapportering av antalet döda. Det innebär att antalet döda per dag med största sannolikhet kommer att vara fler än två under fler dagar i slutändan under nämnda 30-dagarsperiod.

Klicka HÄR och därefter ‘Ladda ner data’ (HÄR) – bläddra till ‘Antal avlidna per dag’. 

TVÅ klick hade alltså räckt för AB att syna ‘bluffen’ från FHM.

‘Busenkel’ källgranskning, eller hur?

 

Följande tabell är hämtad från FHMs databas den 14/9:

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

Den kritiska frågan är varför AB inte kontrollerade med lättillgängliga fakta, dvs granskade FHMs osanna påståenden.

Utan bidrog till desinformation och ‘fake news’.

%d bloggare gillar detta: