POLISUPPROPET: fullt av ‘polisära’ självklarheter, men som fortfarande INTE är ‘politiska’ självklarheter – sluta lyssna på de ‘ökända’ GAPHALSARNA emot lag och ordning!

Ett ‘upprop’ av poliser med krav på att ‘klämma åt rötäggen’ har pågått sedan ‘polismordet’ (HÄR).

Ett ‘polisupprop’ som innehåller många ‘polisiära’ självklarheter.

Men som fortfarande INTE är ‘politiska’ självklarheter. 

 

Politikerna borde reagera och agera istället för att lyssna på ‘gaphalsarna’ som är emot lag och ordning. Samma ‘gaphalsar’ som är emot trygghet och rättvisa.

INGEN nämnd, men INGEN glömd.

‘Gaphalsarna’ är ‘okända’ sedan länge.

 

En nedkortad version på den polisiära kravlista följer (fullständig version HÄR):

Antisocialt beteende mot blåljuspersonal måste bli straffbart.

Hemlig avlyssning och dataavläsning måste kunna få ske på
personer med gängkoppling utan misstanke om ett specifikt
brott.

Slopa mängdbrottsrabatten. 

Slopa straffreduktionen/rabatt för personer när dessa döms för
grova brott. 

Inför straffskärpning när brottet kopplas till gängmiljön. 

Inför visitationszoner. 

Gängkriminella får tuffare villkor i fängelserna.

Gängkriminella kan dömas till vistelseförbud i det område de är
aktiva i.

Gärningsman som har en gängkoppling eller om gärningen
klassas som gängrelaterad bör undantas från  särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Inför jourdomstolar för enklare brott. 

Öka straffvärdet markant på övergrepp i rättssak.

Det behöver bli straffbart om misstänkt gärningsman inte
kommer till rättegång.

Begränsa misstänkts rätt till insyn i förundersökningen innan
rättegång. 

Ta bort omedelbarhetsprincipen och muntlighetsprincipen vid
rättegång. 

Straffbart att rymma från fängelse/institution.

Utvisning ska vara huvudregel när personer utan svenskt
medborgarskap begår grova brott.

Villkorlig dom skall som regel enbart kunna dömas ut vid första
domen.

Ge polisen utökade möjligheter att kameraövervaka allmänna
platser.

Polis behöver få uttryckligt lagstöd att kontrollera identitet på
personer.

Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Domstolsväsen
behöver dimensioneras för att hantera det ökade antalet
ärenden ovanstående skulle innebära.

* Den som inte har fyllt arton år och som är gripen eller anhållen får hållas i förvar i polisarrest endast om det är absolut nödvändigt.

* Den som inte har fyllt arton år får anhållas eller häktas endast om det finns synnerliga skäl.

En lista  med krav bestående av ‘polisära’ självklarheter, eller hur?  

Men de två sista (dvs markerade med *) borde kanske vara ‘femton år’ om koppling finns till gängkriminalitet eller grova brott.

‘Hangarounds’ är ibland INTE ens ‘byxmyndiga’.

%d bloggare gillar detta: