‘Jämställdhetsparadoxen’ – en ‘paradox’ eller en självklarhet? Ett resultat av JÄMSTÄLLDHET!

‘Jämställdhetsparadoxen’ en ‘paradox‘ eller en självklarhet?

 

Jämställdhetsparadoxen (HÄR) innebär i korthet att ju mer jämställt ett land är, desto mer olika är män och kvinnor gällande deras preferenser, personlighet och yrkesval. Det ges olika förklaringar till jämställdhetsparadoxen (HÄR), men också kritik framförs (HÄR).

Men svaret till att ‘jämställdhetsparadoxen’ existerar i jämställda länder kan bottna i kvinnor tillåts vara individualister och kan förverkliga sina ‘drömmar’.

Kvinnans ‘JAG’ går före GRUPPEN.

Dvs kan välja fritt och väljer fritt.

 

Den klassiska behovshierarkin av Maslow (HÄR, HÄR och HÄR) ger en ‘fingervisning’ om varför ‘jämställdhetsparadoxen’ kanske INTE är en ‘paradox’, utan snarare en självklarhet.

Den består av olika behov i en ‘trappa’ som utgår från fysiologiska behov och trygghetsbehov följt av behov av kärlek. När dessa är tillfredsställda kan självhävdelsebehov tillgodoses för att till sist behov av självförverkligande kan uppnås.

JÄMSTÄLLDHET innebär samma frihet, förutsättningar och rättigheter till EGNA preferenser, EGEN personlighet och EGNA yrkesval.

Ett resultat av JÄMSTÄLLDHET, dvs INTE en ‘paradox’, utan en självklarhet.

Oavsett om DU är MAN eller KVINNA.

%d bloggare gillar detta: