Samma politiska ‘dimridåer’ och ‘populistiska’ hantering som i fjol – vill INTE framstå sämre än Danmark, Finland och Norge!

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) upprepar samma politiska ‘dimridåer’ och ‘populistiska’ hantering av restriktioner som i fjol.

Dvs lättnader av ‘coronarestriktioner’ utlovas trots ökande smittspridningen.

Samtidigt är flera miljoner fortfarande ovaccinerade (HÄR).

 

Den kritiska frågan är varför lättnaderna INTE redan togs bort för två månader sedan när smittspridningen var som lägst (HÄR). En annan är hur många som ånyo kommer drabbas av allvarlig sjuklighet och plågsam död. De kommer att bli färre jämfört med i fjol, men många kommer att drabbas ånyo i slutändan.

Fortfarande är ca 3,5 miljoner ovaccinerade (HÄR).

Därav är 6-9% av 70+ ovaccinerade.

Dessutom finns ett motstånd mot vaccinering hos vissa grupper i befolkningen. 

 

Det innebär att regeringen och FHM fortsätter ‘spela rysk roulette med människors ‘välbefinnande’.

Många har redan drabbats ‘hårt’ och ‘svårt’ av regeringens och FHMs strategiska ‘lättja’ att hantera pandemin (HÄR).

Trots att  ‘coronarelaterad’ sjuklighet och dödlighet varit förutsägbart (HÄR).

 

I fjol när smittspridningen ökade utlovade regeringen och FHM lättnader av ‘coronarestriktionerna’ (HÄR) i en anda av ‘populism’, då andra länder öppnade upp, men fick sedermera skärpa dem då smittspridningen ‘skenade’.

Fjolårets utlovade lättnader visade sig vara oerhört illa ‘tajmade’.

Allvarlig sjuklighet och massiv dödlighet följde i ‘fotspåren’.

 

Nu upprepar sig historien igen (HÄR). Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) utlovar ånyo lättnader trots att smittspridningen ökat ‘vecka för vecka’ under drygt två månader (HÄR).

Huvudskälet sägs vara att vaccinationstäckning är hög och att folkhälsan INTE ‘äventyras’: ”En hög vaccinationstäckning i befolkningen är den enskilt viktigaste förutsättningen för att kunna lyfta bort samtliga restriktioner. Men även sjukvårdens belastning, dödligheten och en bedömning av risken för ökande smittspridning har legat till grund för bedömningen.”

Men det är knappast vaccinationstäckningen och att folkhälsan INTE ‘äventyras’ som enbart är huvudorsakerna till utlovade lättnader av ‘coronarestriktioner’.

Bara politiska ‘dimridåer’ och ‘populistisk’ hantering

FHM politiska hänsynstaganden framstår som regeringens ‘förlängda arm’.

 

Danmark var först ut med att ta bort alla restriktioner (HÄR) följt av Finland som också inför lättnader (HÄR), medan Norge är försiktigare (HÄR).

Regering och FHM vill INTE framstå som sämre än Danmark, Finland och Norge.

Dvs ‘samma visa’ som i fjol.

Liv fortsätter ‘offras’ istället för ‘räddas’.

%d bloggare gillar detta: