SVT intervjuar ‘pengakåt’ forskare om ‘boosterdoser’ som har privata företagsekonomiska intressen i vaccinframställning – SVT åsidosätter ‘medvetet’ opartiskheten!

SVT har under pandemin ofta intervjuat en ‘vaccinforskare’ i frågor om vaccin, men ‘forskaren’  har samtidigt privata företagsekonomiska intressen i vaccinframställning.

Olämpligt intervjua ‘pengakåta’ forskare.

 

SVTs opartiskhet kan ifrågasättas och  på samma vis som ‘forskarens’ lämplighet att bli intervjuad om ‘boosterdoser’ (HÄR), då denna person uppenbarligen har privata företagsekonomiska intressen (HÄR).

Forskaren ‘säljer in’ behovet av kommande doser med orden:

”Det är inte omöjligt att vi kommer att behöva fyra eller fem doser.”

 

Vaccinforskaren radar i intervjun upp flera ‘argument’ för ytterligare vaccindoser i framtiden, vilka är vetenskapligt rimliga och helt i sin ordning om ‘forskaren’ INTE haft privata företagsekonomiska intressen i vaccinframställning (HÄR och HÄR).

Forskaren hamnar i en ‘gråzon’ där:

‘…argumenten’ blir ‘säljargument’.

‘…forskaren’ blir ‘säljare’.

 

Varför intervjuar SVT just den här ‘forskaren’ istället för att säkerställa att anlitad ‘forskare’ INTE har några privata företagsekonomiska intressen kring vaccinframställning. Det finns ju andra ‘vaccinforskare’ som INTE har privata företagsekonomiska intressen i vaccinframställning.

SVT är ‘till råga på allt’ dessutom införstådda med ‘vaccinforskarens’ privata företagsekonomiska intressen, dvs SVT intervjuar ‘medvetet’ en ‘forskare’ vars opartiskhet kan ifrågasättas.

I slutet av artikeln skriver SVT att vaccinforskaren är:

”…delägare i företaget Svenska Vaccinfabriken som framställer vaccin.”

SVT ‘gör’ en ‘SVT’, dvs åsidosätter opartiskheten.

INTE första gången och INTE sista gången heller. 

 

%d bloggare gillar detta: