Smittspridningen REDAN lika hög som i slutet av OKT i fjol samtidigt som sjuklighet och dödlighet ökar ånyo ‘i det tysta’ – nästan tillbaka ‘på ruta ett’!

  • Smittspridningen är just nu 3x högre än i fjol vid samma tidpunkt (HÄR).

 

Samma smittspridning uppnåddes i slutet av oktober i fjol, dvs årets smittspridning ligger två månader före fjolårets nivåer. I tillägg kan nämnas:

Antalet slutenvårdade är över 40% högre än i fjol vid samma tidpunkt (HÄR).

Antalet intensivvårdade är dessutom 2x högre än i fjol vid samma tidpunkt (HÄR).

Antalet avlidna är dock lägre än i fjol (HÄR).

Flera av pandemisiffrorna är alltså högre än i fjol trots att vaccinationerna pågått i stor omfattning under hela året.

Men Sveriges sjuktal och dödstal har ånyo börjat stiga ‘i det tysta’ (HÄR och HÄR).

Ökad smittspridning leder till ökad sjuklighet och dödlighet (HÄR).

 

Under hösten kommer troligtvis INTE samma antal allvarligt sjuka och avlidna att registreras, men det är oroväckande att smittspridningen ökat under snart två månader och med denna har sjuklighet och dödlighet också ökat med viss eftersläpning. Det innebär fortsatt mänskligt lidande och fortsatta begränsningar för riskgrupper att röra sig bland andra ute i samhället.

Semestertider är över och många är åter på sina arbetsplatser. Skolorna har också börjat. Universitet och högskolor ‘drar’ dessutom snart igång. Utomhusliv byts mot inomhusliv, dvs fler situationer med trängsel och därmed svårare hålla avstånd .

Samtidigt så finns det många i samhället som fortfarande INTE är vaccinerade och många som INTE vill eller kan vaccineras. I riskgruppen 70 och äldre har 91-94% minst en dos (HÄR), vilket låter betryggande.

Men det innebär 6-9%  av alla äldre är ovaccinerade (HÄR).

Dvs oskyddade med risk för allvarlig sjuklighet och död. 

 

I tillägg avtar skyddseffekten för de äldre som var först ut att vaccineras i början av året. Flera av dessa äldre är dessutom ‘skörare’ än när de vaccinerades. Det finns därmed en uppenbar risk att DELTA eller någon annan variant kan börja ‘skörda’ nya offer under hösten och vintern.

Nästan som att vara tillbaka ‘på ruta ett’.

Men regeringen och FHM vidtar INGA preventiva åtgärder.

Dödsstrategin‘ att ‘offra’ istället för ‘rädda’ liv är därmed oförändrad.

%d bloggare gillar detta: