BRÅ-rapporten – vilka politiska och journalistiska ‘floskler’, ‘villospår’ och ‘bortförklaringar’ hörs i media? ALLTID socio-ekonomiska, men ALDRIG kulturella!

Invandringsrelaterad brottslighet har ofta av kriminologer förklarats med s k socio-ekonomiska faktorer, trots att dessa INTE kan förklara individers brottsbenägenhet oavsett om de är inrikes eller utrikes födda.

En individs uppväxt med traditioner och värderingar som formar oss alla är däremot osynliga i den politiska och journalistiska retoriken om invandringsrelaterat brottslighet.

Dvs kulturella faktorer (dvs traditioner och värderingar) nämns ALDRIG.

 

Brottsförebyggande rådet har kommit med en ny rapport med titeln ”Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund” (HÄR och HÄR), dvs en studie om invandringsrelaterad brottslighet.

Resultatet talar sitt tydliga språk att personer med invandrarbakgrund är överrepresenterade i grov brottslighet, men det är en mycket liten del av alla invandrare som ägnar sig åt grov brottslig verksamhet.

 Vilka politiska och journalistiska ‘floskler’, ‘villospår’ och ‘bortförklaringar’ hörs i media?

ALLTID socio-ekonomiska, men ALDRIG kulturella faktorer.

 

Invandrare reduceras till socio-ekonomiska faktorer (dvs invandrare med låg inkomst och låg utbildning) i den politiska och journalistiska retoriken när det gäller brottslighet trots att det bevisligen är få invandrare med låg inkomst och låg utbildning som begår grova brott.

I princip ALLA invandrare som passar in på ‘mallen’ om socio-ekonomiska faktorer begår INTE grova brott.

Dvs bara ‘floskler’, ‘villospår’ och ‘bortförklaringar’.

Lägg ner den ‘socio-ekonomiska’ retoriken och belys traditioners och värderingars påverkan på individers vägval i livet.

 

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: