Orsaken till klimatförändringar (enligt IPCC) ‘kokar ner till’ enbart en växthusgas (koldioxid/CO2) och ‘lägger ALLA ägg i samma korg’, dvs ‘satsar’ ALLT på ‘ett kort’!

Det råder i princip vetenskaplig ‘konsensus‘ om att jordens medeltemperatur ökat sedan förindustriell tid och fortsätter öka (HÄR) påverkad av mänskliga aktiviteter. Det råder däremot INTE ‘konsensus’ när det gäller de bakomliggande orsakerna, utan en eller flera tros ligga bakom.

Den 6e och senaste IPCC-rapporten (HÄR) fortsätter på samma spår som de tidigare med att ‘måla upp’ en lägesbild av forskningsfronten som huvudsakligen baseras på en växthusgas som den stora ‘boven’ till globala temperaturökningar med efterföljande väderfluktuationer, vilka i förlängningen kan innebära klimatförändringar.

Orsaken enligt IPCC ‘kokar ner till’ enbart en växthusgas, dvs koldioxid (CO2).

Enligt mottot ‘enkelt svar på svåra frågor’.

 

Dilemmat som ofta INTE synliggörs och tonas ner är att jordens atmosfär består av flera naturliga växthusgaser (HÄR) som bidrar till den livsavgörande ‘växthuseffekten’ på jorden. såsom vattenånga (H2O),  koldioxid (CO2),  dikväveoxid (N2O), metan  (CH4) och ozon  (O3). Koldioxid motsvarar cirka 0,4% av atmosfärens volym.

En bråkdel på 1/250 ‘styr och ställer’ när det gäller klimatförändringar enligt IPCC.

 

Det verkar osannolikt att jordens väder och klimat ‘styrs’ och ‘avgörs’ av enbart en växthusgas när det finns flera som påverkar dessa system.

Det införs omfattande regleringar och satsas enorma belopp i många länder på att i huvudsak minska koldioxidutsläppen, men väldigt lite när det gäller ‘förståelsen’ och ‘påverkan’ av de övriga.

Det verkar ologiskt att en växthusgas ‘styr och ställer’.

Det är rimligtvis kombinationen av växthusgaser som ‘styr och ställer’.

 

Det borde rimligtvis vara flera samverkande faktorer på land, i luften och i havet som tillsammans avgör förändringar i väder och klimat, dvs både naturlig och mänsklig påverkan.

IPCC verkar ‘lägga ALLA ägg i samma korg’.

Dvs ‘satsar’ ALLT på ‘ett kort’. 

 

 

%d bloggare gillar detta: