‘Coronastrategin’ är fortfarande oförändrad efter 18 månader – regeringen och FHM ‘skiter’ i målen med pandemiarbetet, men INGEN reagerar och agerar!

Reaktiva åtgärder (dvs i efterhand) fortsätter vara huvudlinjen i hanteringen av den s k ‘coronastrategin’ (HÄR).

 

Trots att pandemin pågått i 18 månader så ställs fortfarande INTE regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) ‘mot väggen’ och avkrävs svar om varför båda fullständigt ‘skiter’ i fastställda mål för pandemiarbetet.

Fortsätt läsa “‘Coronastrategin’ är fortfarande oförändrad efter 18 månader – regeringen och FHM ‘skiter’ i målen med pandemiarbetet, men INGEN reagerar och agerar!”

BRÅ-rapporten: ‘okontroversiella’ BESKRIVNINGAR som ‘duckar’ för ‘provokativa’ och ‘kontroversiella’ FÖRKLARINGAR – stigmatiserar istället invandrare och ‘drar’ ALLA ‘över en kam’!

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har kommit med en ny rapport med titeln “Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund” (HÄR och HÄR), dvs en studie om invandringsrelaterad kriminalitet.

En ‘uddlös’ studie med ‘okontroversiella’ BESKRIVNINGAR.

En studie som ‘duckar’ för potentiellt ‘provokativa’ och ‘kontroversiella’ FÖRKLARINGAR.

 

Fortsätt läsa “BRÅ-rapporten: ‘okontroversiella’ BESKRIVNINGAR som ‘duckar’ för ‘provokativa’ och ‘kontroversiella’ FÖRKLARINGAR – stigmatiserar istället invandrare och ‘drar’ ALLA ‘över en kam’!”

Smittspridningen REDAN lika hög som i slutet av OKT i fjol samtidigt som sjuklighet och dödlighet ökar ånyo ‘i det tysta’ – nästan tillbaka ‘på ruta ett’!

  • Smittspridningen är just nu 3x högre än i fjol vid samma tidpunkt (HÄR).

 

Samma smittspridning uppnåddes i slutet av oktober i fjol, dvs årets smittspridning ligger två månader före fjolårets nivåer. I tillägg kan nämnas:

Antalet slutenvårdade är över 40% högre än i fjol vid samma tidpunkt (HÄR).

Antalet intensivvårdade är dessutom 2x högre än i fjol vid samma tidpunkt (HÄR).

Antalet avlidna är dock lägre än i fjol (HÄR).

Flera av pandemisiffrorna är alltså högre än i fjol trots att vaccinationerna pågått i stor omfattning under hela året.

Men Sveriges sjuktal och dödstal har ånyo börjat stiga ‘i det tysta’ (HÄR och HÄR).

Fortsätt läsa “Smittspridningen REDAN lika hög som i slutet av OKT i fjol samtidigt som sjuklighet och dödlighet ökar ånyo ‘i det tysta’ – nästan tillbaka ‘på ruta ett’!”

‘Klimatkollaps’ är nära förestående enligt EU, men INTE för Kina och Indien – S-U-B-O-P-T-I-M-E-R-I-N-G, dvs helhetsperspektiv med ‘klimatmarodörer’ saknas!

Klimatkollapsen är nära förestående?

 

EU har som mål att bli ‘klimatneutralt’ senast 2050 (HÄR). EU har tidigare utlyst ‘klimatnödläge’ (HÄR). Samtidigt ‘brassar’ Kina på med att bygga kolkraftverk som aldrig förr (HÄR) med Indien som en annan ‘klimatmarodör’. Många andra länder har INTE heller fokus på minskade utsläpp (HÄR).

EUs fokus ter sig ologiskt i ett större perspektiv. 

Fortsätt läsa “‘Klimatkollaps’ är nära förestående enligt EU, men INTE för Kina och Indien – S-U-B-O-P-T-I-M-E-R-I-N-G, dvs helhetsperspektiv med ‘klimatmarodörer’ saknas!”