Kommer M anamma SDs ‘lösningar’ på existerande samhällsproblem? Riskerar bli politiskt ‘omsprunget’ av SD!

M har alltmer ändrat sin retorik i förhållande till SDs ‘lösningar’ på dagens akuta samhällsproblem.

 

Moderaterna med partiledare Kristersson ‘velar’ när det gäller många av SDs ‘starka’ politikområden, t ex migration, integration and kriminalitet. Ena stunden säger M en sak för att i nästa vara tvärtom (t ex HÄR).

Denna typ av omsvängningar inger knappast förtroende.

Det osar ‘kappvändare‘ lång väg.

 

Moderaternas politik verkar således alltmer ‘vända kappan efter vinden‘. Partiets politiska agenda verkar styras av kortsiktig politisk ‘populism’ för att vara i takt med dagsaktuella händelser i samhället, snarare än långsiktighet när det gäller partiets ‘lösningar’ på existerande samhällsproblem.

Den kritiska frågan är om M kommer anamma SDs ‘lösningar’.

 

SD är ju ‘originalet’ inom flera politikområden som är ‘på tapeten’ i samhällsdebatten. Om M kopierar ‘originalet’ kan detta få oönskade konsekvenser i väljarkåren.

Riskerar bli politiskt ‘omsprunget’ av SD.

%d bloggare gillar detta: