‘Dra ALLA över en kam’ tillämpas på ‘svenskar, men INTE ‘invandrare’ – ‘okej’ generalisera om ‘svenskar’, men INTE ‘invandrare’!

Nu går skam på torra land‘. Den PK-istiska ‘tidsandan’ gör skillnad på ‘folk’. Olika måttstockar tillämpas på ‘folk’. Om DU är det ena eller det andra avgör vad som är ‘okej’, eller INTE.

‘Svenskar’ är INTE en homogen grupp.

‘Invandrare’ är INTE heller en homogen grupp.

 

Några exempel som gäller för båda:

Du har den extremt välutbildade ingenjören, doktorn eller forskaren från ett toppuniversitet. Samtidigt har du personen som kan sakna utbildning och dessutom kan ha mer eller mindre stora läs- och skrivsvårigheter.

Du har människor som försörjer sig själva, medan andra lever på bidrag. Du har människor som är kriminella , medan andra INTE begår brott. Du har människor som vill vara delaktiga i samhället, medan andra vill leva ‘vid sidan om’. Du har människor som står upp för ‘jämlikhet’ mellan män och kvinnor, medan andra tillämpar ‘ojämlikhet’. Du har människor som ‘står upp’ för ‘allas lika värdighet’, medan andra bekänner sig till ‘allas lika värde’.

Ovanstående kan avspegla både ‘svenskar’ eller ‘invandrare’.

 

När kritik framförs om ‘invandrare’, oavsett vad kritiken handlar om och vem som för fram den, dras det s k  ‘kortet’ fram.  Det kan exempelvis innebära beskyllningar om rasism och främlingsfientlighet eller så dyker ‘offerskoftan’ upp. Kritik kopplat till invandrare ‘viftas bort’ med att kritiken INTE gäller ALLA ‘invandare’.

Det innebär att DU inte kan generalisera om ‘invandrare’.

 

Men samma ‘kort’ dras INTE fram om kritiken handlar om ‘svenskar’, utan kritik gäller ‘slentrianmässigt ALLA ‘svenskar’.

‘Dra ALLA över en kam’ tillämpas på ‘svenskar’.

Men samma ‘sandlådeargument’ gäller INTE för ‘invandrare’.

Det är alltså ‘okej’ generalisera om ‘svenskar’, men INTE ‘invandrare’.

 

%d bloggare gillar detta: