STATUS QUO eller HALVERA antalet riksdagsledamöter – ‘omskola’ till ‘riktiga jobb på riktigt’ i skolan, vården och omsorgen! 

Sveriges Riksdag har 349 ledamöter (HÄR), vilket kan verka vara alldeles för många (HÄR) i ett land som Sverige med en liten befolkning som är koncentrerade till några storstadsregioner och därav utbredd glesbygd.

Status quo‘ eller förändring?

 

Exempelvis, USA som har över tre hundra miljoner invånare (33 x Sveriges folkmängd) representeras av 100 senatorer i senaten och 435 ledamöter i representanthuset.

I jämförelse med de nordiska länderna:

– Norge har 169 ledamöter i Stortinget,

– Danmark har  179 ledamöter  i Folketinget,

– Finland har 200 ledamöter i Riksdagen och

– Island har 63 ledamöter i Alltinget.

Det framstår i ett Nordiskt perspektiv som att antalet ledamöter i Sveriges riksdag skulle kunna minskas ganska drastiskt, eller hur?

Sverige har dessutom ‘horder‘ med politiker som ‘styr och ställer’ på regional och kommunal nivå. I tillägg ‘dröser‘ det av myndigheter med sina ‘staber‘ och ‘flockar‘ av medarbetare som också ‘styr och ställer’ (HÄR). Två förslag på åtgärder följer:

‘Halvera’ Sveriges riksdag.

‘Omskola’ denna ‘hälft’ till skolan, vården och omsorgen.

Dvs ‘riktiga jobb på riktigt’.

 

Några ‘kvicktänkta’ läsare tipsade och ställer frågan (HÄR), nämligen om dessa ‘överflödiga’ ledamöter ”…är lämpliga att jobba med människor. Plocka jordgubbar och skogsplantering kan vara bättre och mer realistiska alternativ”. En annan ‘fyllde på:  ”Med alla *myndigheter vi har skulle Sverige kunna bli världsledande på plockning”. Den som följdes upp av: ”Största svårigheten blir nog att få dem att överhuvudtaget utföra något.”

 

%d bloggare gillar detta: