Kanske INTE en fråga ‘om’, utan ‘när’ ett ‘supervirus’ kan uppstå, dvs en ‘tidsfråga’ – ‘en lek med tanken’ om vilka betingelser som krävs!

Vilka ‘betingelser‘ krävs för ett ‘supervirus’?

 

Vetenskapen verkar hittills ‘famlat i mörker’ när det gäller den muterande förmågan hos pandemiska virus (HÄR). WHO har varit ‘ute och seglat‘, liksom experter varit ‘ute på hal is‘ och s k ‘expertmyndigheter’ blivit ‘tagna på sängen‘ (HÄR). Det mesta av det som påstods i början av pandemin har visat sig vara missvisande eller ‘rent av’ felaktigt (HÄR).

Pandemin fortsätter ‘härja’ runt om i världen och en fråga som INTE berörs är VILKA förutsättningar och HUR många ‘generationer’ av mutationer (eller varianter) krävs för uppkomsten av ett ‘supervirus’.

Det borde rimligtvis och förhoppningsvis finnas sannolikhetsberäkningar på detta, men som INTE är allmänt känt.

 

En ‘lek med tanken’  om vilka betingelser som krävs i fem steg mot ett ‘supervirus’ kan vara:

1) Det finns numera flera olika vaccin som ger godtagbart ‘skydd’ och ‘skyddar’ på olika vis mot ‘coronaviruset’ (dvs INTE 100% ‘skydd’).

2) Vaccinerade eller tidigare infekterade av ‘coronaviruset’ återinfekteras av varianter av ‘coronaviruset’ som muterar med ‘nya’ egenskaper.

3) Dessa varianter av muterade virus med ‘nya’ egenskaper tar över smittspridningen och infekterar de som fortfarande är ovaccinerade (eller INTE tidigare infekterade) som ånyo kan mutera med ‘nya’ egenskaper.

4) Kombinationen av muterade virus från vaccinerade, ovaccinerade, tidigare infekterade och INTE infekterade kan skapa ‘rätt’ förutsättningar för ‘farliga’ egenskaper.

5) Denna ‘cocktail’ av egenskaper kan omintetgöra det ‘skydd’ som antikroppar inneburit för flertalet av de vaccinerade och infekterade haft mot existerande varianter (HÄR).

Det finns sannolikt en stor slumpmässighet när det gäller vilka ‘nya’ egenskaper som muterade virus kan besitta, men en kritisk fråga är hur många mutationer eller varianter med ‘förädlade’ egenskaper som krävs för att ett ‘supervirus’ skall uppstå.

Den pågående pandemin i världen är ett ‘unikt’ tillfälle för ‘coronaviruset’ som kan ge upphov till ett ‘supervirus’ som INTE skapats av människan.

Det är kanske INTE en fråga ‘om’ utan ‘när’  ett ‘supervirus’ kan uppstå. 

Dvs bara en tidsfråga.

Ett svar till “Kanske INTE en fråga ‘om’, utan ‘när’ ett ‘supervirus’ kan uppstå, dvs en ‘tidsfråga’ – ‘en lek med tanken’ om vilka betingelser som krävs!”

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: