Experter trodde mutationer av ‘corona’ skulle bli ‘snällare’ istället för ‘farligare’ och INTE heller vaccin på rekordtid, dvs dubbelfel i ‘killgissning’!

‘Virusexperter’ har påstått sedan pandemins början att virusmutationer ofta blir ‘snällare’ för att överleva och på så vis kunna fortsätta spridas (t ex HÄR, HÄR och HÄR). ‘Coronaviruset’ har istället visat sig bli ‘farligare’ och samtidigt överlevt, dvs  tvärtom ‘virusexperternas’  påståenden.

Förklaringen är att ‘coronaviruset’ är ett pandemiskt virus som har andra egenskaper än många andra virus som ‘virusexperterna’ haft kunskap om, vilket borde varit en ‘varningssignal’.

Det innebär att ‘virusexperterna’ haft felaktiga utgångspunkter.

Det har lett till att deras bedömningar varit felaktiga. ‘Lätt hänt’, men mindre självsäkerhet och mer ödmjukhet ihop med explicita ‘brasklappar‘ hade varit ‘snyggt’.

‘Räddningsplankan’ har hittills varit vaccin som tagits fram på rekordtid.

NOTERA att ‘virusexperterna’ INTE trodde detta heller var möjligt.

Dvs ‘dom’ hade INTE bara ‘fel’ utan ‘dubbelfel’.

 

Tesen om att virus som muterar blir ‘snällare’ har florerat hos s k ‘experter’ (t ex HÄR, HÄR och HÄR), men det finns numera INGA belägg för att ‘coronaviruset’ blivit ‘snällare’, utan tvärtom.

De mutationer av ‘coronaviruset’ som spridits mer än andra har hittills visat sig bli smittsammare och med ökad risk för allvarlig sjuklighet och dödlighet (t ex HÄR).

 

Det ursprungliga ‘coronaviruset (SARS-CoV-2) visade sig var ett smittsamt virus med efterföljande hög sjuklighet och dödlighet runt om i världen.

Den brittiska mutationen (dvs ALFA) visade sig vara mer smittsam (HÄR) med efterföljande högre risk för sjuklighet och dödlighet (HÄR) än det ursprungliga ‘coronaviruset’.

Den indiska mutationen (dvs DELTA) har visat sig vara ännu mer smittsam (HÄR och HÄR) med efterföljande ännu högre risk för sjuklighet och dödlighet (HÄR) än den ‘brittiska’ varianten.

Nu visar det sig också finns en ny variant som kallas DELTA PLUS mutation (HÄR) som6 verk*ar vara än mer smittsam och ‘farligare’. Det innebär sannolikt att det redan kan finnas virusmutationer ‘där ute’ som kan ha egenskaper som tar sig förbi immunsystemets antikroppar som erhållits efter tidigare ‘coronainfektion’ eller vaccinering mot ‘corona’.

Den kritiska frågan är om dessa muterade varianter (dvs om de existerar) i så fall kan besitta ‘rätt’ egenskaper (dvs ‘fel’ egenskaper för oss) för spridas runt om i världen.

I så fall tillbaks till ‘ruta ett’ när det gäller ‘kampen’ att få ‘stopp’ på pandemin.

 

Den ‘brittiska’ (DELTA) visade sig konkurrera ut det ursprungliga viruset och dominerar smittspridningen på många håll. Samtidigt är den ‘indiska’ på frammarsch och har i bl a UK konkurrerat ut den ‘brittiska’ varianten (DELTA). I Sverige (och många andra länder) verkar den ‘indiska’ varianten få fotfäste och kan således bli den dominerande virusvarianten inom en snar framtid i Europa (HÄR). DELTA PLUS, varianten har dessutom redan nått Norden (HÄR).

‘Coronaviruset’ har således INTE blivit ‘snällare’, utan ‘farligare’.

Virusexperter har alltså ‘en efter en’ och ‘gång på gång’ gjort felaktiga påståenden, eller snarare ‘killgissat‘.

Lärdom…?

‘Dom’ har ofta haft ‘fel’, men kommer troligtvis fortsätta ‘killgissa’.

Lyssna därför på många olika s k ‘experter’ och information från olika ‘källor’.

Och ‘dra egna’ slutsatser’.

%d bloggare gillar detta: