Den ‘svenska modellen’ som Löfven tillämpar innebär att INTE ‘ta ansvar’, utan ‘skjuta över’ ansvaret på andra!

En av statsminister Löfvens många ‘paradgrenar’ har varit att INTE ‘ta ansvar’, utan istället försöka ‘skjuta över’ ansvaret på andra (t ex ‘expertmyndigheter’, parter på arbets- och bostadsmarknad). Det är detta som Löfven numera kallar ‘den svenska modellen’, dvs INTE den ursprungliga idén med ‘den svenska modellen‘.

Löfven ‘slänger sig med’ ord och uttryck som INTE överensstämmer med verkligheten, t ex han påstår att ‘fri hyressättning’ INTE är ‘marknadshyror’ (HÄR).

Löfven använder ett ‘fördummande’ språkbruk och ‘fördummande‘ av gemene man.

Ägnar sig åt att ‘smita undan’ från ansvar, istället för att ‘ta ansvar’.

 

Tre exempel på Löfvens s k ‘svenska modell’ som han ofta och gärna refererar till:

1)  Löfvens hantering av pandemin har  ‘skjutit över’ ansvaret på Folkhälsomyndigheten, dvs han menar att den ‘svenska modellen’ baseras på s k ‘expertmyndigheter’.

2) Förändringen av arbetsrätten ‘sköt’ Löfven ‘över’ på arbetsmarknadsparterna (organisationer som företräder arbetsgivare och arbetstagare) som fick ‘ta ansvar’ för att lösa den (HÄR), vilket han kallar ‘den svenska modellen’

3) Löfven vill åter igen ‘skjuta över’ ansvaret för införandet av marknadshyror (s k fri hyressättning)  till parterna på bostadsmarknaden (Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta), med referens till ‘den svenska modellen’.

Nu verkar verkligheten hunnit ifatt Löfven.

V vägrar acceptera ‘skjuta över’-strategin (eller snarare ‘smita undan’-strategin) som Löfven ‘ideligen’ tillämpat och INGEN motsatt sig.

 

Med misstroendeomröstningen mot Löfven, så kan INTE Löfven ‘skjuta över’ SITT ansvar på andra längre. Han säger ju att avtal skall hållas och S har ingått ett avtal med bl a C om införandet av marknadshyror för s k nybyggnation.

Ett ‘paradigmskifte‘ i svensk bostadspolitik (HÄR).

 

Dilemmat har hela tiden varit att V varit emot detta och eftersom V är en del av regeringsunderlaget har situationen till slut ‘dragits till sin spets’.

‘Den svenska modellen’ är INTE att ingå avtal med parterna i ett regeringsunderlag som INTE stöttas av ALLA. Om ett avtal är till för att hållas, så borde avtalet varit förankrat hos ALLA. V har hela tiden varit emot marknadshyror, men S valde desperat att ‘hänga kvar’ vid makten. Det har varit en tidsfråga innan ‘bomben’ skulle explodera.

Förhoppningsvis ses slutet på Löfvens ‘svenska modell’.

En modell där politiker INTE ‘tar ansvar’ och istället ‘ställs till svars’.

Återupprätta ‘den svenska modellen’ istället.

 

%d bloggare gillar detta: