Långt över hälften saknar fortfarande ‘skydd’ mot ‘corona’ – ‘sänk INTE garden’, utan var ‘på din vakt’!

Drygt FYRA miljoner i Sverige har fått EN dos och TVÅ miljoner har fått TVÅ doser (HÄR). Av dessa saknar uppskattningsvis en halv miljon ‘skyddseffekt’ (HÄR).

Det är dock fortfarande ytterligare cirka  FYRA miljoner vuxna som således INTE är vaccinerade plus cirka TVÅ miljoner barn och ungdomar. En del av dessa kan ha antikroppar.

Lyser det några ‘röda lampor’?

Ringer några ‘varningsklockor’?

 

Det borde ‘lysa röda lampor’ och ‘varningsklockor’ borde också ‘ringa’. Beaktande att den ‘indiska’ varianten (dvs alfa) har samhällsspridning och att andra kommer att dyka upp efterhand, så är pandemin långt från över i Sverige. Många verkar tro att läget är under kontroll, vilket INTE är en rättvisande ‘lägesbild’.

Åtminstone SEX miljoner saknar fortfarande skydd mot ‘corona’.

Av de vaccinerade saknar uppskattningsvis EN HALV miljon skydd (HÄR).

 

‘Långt över hälften’ saknar alltså skydd, vilket är ‘grogrund’ för ‘smittkedjor’ kan frodas med  fortsatt smittspridning, sjuklighet och död i samhället.

Vaccinerad eller INTE vaccinerad’…

…’sänk INTE garden’, utan var ‘på din vakt’.

%d bloggare gillar detta: