NYA ‘hackerintrång’ på FHM trots säkerhetsbrister ‘åtgärdade’ (?) – ‘tafflighet’ och ‘slapphet’ verkar ‘genomsyra’ myndigheten!

NOTERA att Folkhälsomyndigheten (FHM) regelbundet använder ett ‘vilseledande’ och ‘överslätande’ språkbruk (t ex HÄR). Det gäller även dessa s k ‘intrångsförsök’ och ‘säkerhetsbrister’ som egentligen är GENOMFÖRDA HACKERATTACKER (dvs INTE ‘försök’).

FHM är alltså utsatt för NYA ‘hackerintrång’ (HÄR).

Men myndigheten verkar INTE ‘ha en susning om’ anledningen eller hur det gått till och om ‘hackarna’ uppnått sitt syfte med ‘intrånget’. 

 

FHM är en myndighet som har över 500 anställda och 430 miljoner i anslag och borde kunna upprätthålla en IT-säkerhet som förhindrar ‘intrång’, men uppenbarligen så kan IT-säkerheten ifrågasättas efter upprepade ‘hackerintrång’.

Den 27 maj skriver FHM på sin hemsida: “Folkhälsomyndigheten har upptäckt att det förekommit flera intrångsförsök i databasen SmiNet. Databasen har därför stängts ned tillfälligt.” Detta är en ‘gummiformuleringar’ som INTE redovisar konkreta ‘fakta’.

En vecka senare (dvs 3 juni) skriver FHM en ny ‘gummiformulering’: “Den pågående utredningen om förra veckans avbrott har inte påvisat något som tyder på att data kommit i orätta händer. Allt tyder på att det är någon som ville påvisa en brist, som nu är åtgärdad.”

Den 14 juni är det dags igen, då FHM skriver myndigheten INTE ens en ‘gummiformulering’, utan: ”Databasen stängdes… …efter indikationer på en eventuell säkerhetsbrist som nu utreds.”

Trots att dessa ‘hackerintrång’ borde betecknas som ALLVARLIGA, så är FHM extremt ‘fåordig’ och deras information extremt ‘knapphändig’.

FHM påstod att ‘säkerhetsbristerna’ var åtgärdade, vilket visade sig vara ‘gripit ur luften’.

Myndigheten verkar agera ‘amatörmässigt’ och ‘i blindo’.

 

För dryg vecka sedan påpekades att FHM (HÄR): (i) INTE redovisat hur många ‘intrång’ som det handlar om; (ii) INTE redovisat med ‘ett enda ord’ NÄR och HUR dessa skett; och (iii) ‘tyst’ om HUR, VEM och VARFÖR dessa ‘intrång’ kan ha skett.

FHM har uppvisat en extraordinär ‘tafflighet‘ och ‘slapphet‘ i dess hantering av pandemin.

Nu verkar det som myndigheten är lika ‘tafflig’ och ‘slapp’ när det gäller IT-säkerhet.

Anmärkningsvärt att myndighetsansvarigas lämplighet och kompetens ALDRIG ifrågasätts av regering och journalister i Sverige.

Varför? Kanske på grund av att ‘dom’ också kan vara olämpliga och inkompetenta.

%d bloggare gillar detta: