Pandemins INDIREKTA effekter på sjuklighet och dödlighet kan vara ‘toppen på ett isberg’

Det har varit stort fokus på smittspridning, sjuklighet och dödlighet som en DIREKT följd av ‘coronaviruset’ i Sverige och utomlands.

Det har däremot varit betydligt ‘tystare’ om de INDIREKTA effekterna på sjuklighet och dödlighet.

 

Det hörs lite grann om att väldigt många kan ha mer eller mindre långvariga symptom och besvär (s k post-covid eller lång-covid).

Samtidigt som väldigt många människor blivit sjuka och avlidit av ‘coronaviruset’ kan andra människor blivit sjukare, allvarligt sjuka och avlidit av andra orsaker på grund av de INDIREKTA effekterna av ‘coronaviruset’ härjningar i samhället (HÄR, HÄR och HÄR).

Exempelvis, många har troligtvis avvaktat med att söka sjukhusvård för att INTE utsätta sig för risken att smittas, trots uppmaningar om att INTE avvakta. Andra kan ha fått behandlingar och vård uppskjutna på obestämd tid (s k vårdskuld). I värsta fall kan människor ha avlidit på grund av dessa INDIREKTA effekter.

Låt oss hoppas att de INDIREKTA effekterna på sjuklighet och dödlighet INTE ‘skenat i det tysta’, men det finns ett ‘mörkertal’ som kan vara bekymmersamt.

I och med att ‘vårdskulden’ ökat drastiskt (HÄR), så är det INTE ett orimligt antagande att den kan ha haft och har betydande effekt på annan sjuklighet och dödlighet i samhället.

Det finns således ett ‘mörkertal’ när det gäller de INDIREKTA effekterna på sjuklighet och dödlighet till dags dato, men den kritiska frågan är vilka de INDIREKTA effekterna kommer att vara på längre sikt.

Hur många är det som  INDIREKT har drabbats och kommer att drabbas av bestående sjuklighet?

Hur många kommer att avlida som en följd av dessa INDIREKTA effekter de närmaste åren?

De INDIREKTA effekterna som syns idag kan visa sig vara ‘toppen på ett isberg’ imorgon.

 

%d bloggare gillar detta: