‘Populistiska’ politiker och ‘PK-media’ – ‘lyssna’ på HELA ‘vetenskapen’, INTE ‘bara’ på DELARNA som är ‘populistiska’ och ‘PK’!

Det är en skymf mot ‘vetenskapen’ och ‘forskarsamhället’ att ‘aktivisters’ lekmannamässiga insikter och ‘lattjo lajban’  budskap ‘lyfts fram’ av ‘populistiska’ politiker och ‘PK-media’ framför ‘vetenskapen’ som helhet (t ex HÄR).

‘Vetenskapen’ är sällan ‘entydig’ eller präglas av ‘konsensus’ även om många utanför ‘forskarsamhället’ kanske tror detta.

Tvärtom, ‘vetenskapen’ kan ofta präglas av ‘konkurrerande särintressen‘, snarare än ‘dogmatisk samsyn’ 

 

‘Konkurrerande särintressen’ är dock INTE nödvändigtvis ‘av ondo’, utan kan driva ‘vetenskapen’ framåt mot nya insikter och en förbättrad förståelse om hur ‘saker och ting’ hänger ihop. Däremot är ‘dogmatisk samsyn’ kontraproduktivt över tid, dvs ‘av ondo’ i ‘vetenskapen’. Det leder till ensidighet och avsaknad av nyanser för att förstå verkligheten.

‘Populistiska politiker’ och ‘PK-media’ antyder ofta att ‘vetenskapen’ präglas av ‘dogmatisk samsyn’ på samma vis som det förr i tiden påstods att planeten jorden var ‘platt’ och att den dessutom var ‘universums mittpunkt’.

Den kritiska frågan är varför  lyssnar ‘populistiska’ politiker och ‘PK-media’ på ‘aktivisters aktivism’ som kan sakna förankring i  ‘vetenskap’ eller ‘fakta’ (HÄR)?

 

‘Aktivister’ är ‘i normalfallet’ INTE särskilt kunniga i sak, dvs saknar gedigen kunskap och har otillräcklig kompetens. ‘Aktivister’ (t ex ‘aktivisten’ Greta) lär sig några ‘strofer’ utantill och upprepar ‘småsmulor’ om kunskapsläget i ‘forskningsfronten’.

Dessa ‘strofer’ och ‘småsmulor’ tas fram av andra än ‘aktivisterna’ själva. 

 

”Populistiska politiker’ och ‘PK-media’ borde förhålla sig kritiska och granska vilka som agerar i bakgrunden och vilken agenda de driver för få andra att driva deras ofta ‘ensidiga aktivism’.

Tyvärr är ‘aktivister’ sällan ödmjuka inför den tvetydighet som ofta präglar verkligheten, utan deras ‘aktivism’ bygger på ‘enkla lösningar’ på ‘komplexa skeenden’. Denna ‘ytliga’ förståelse kan utnyttjas av andra för andra syften som kan ‘gå på tvärs’ mot ‘aktivisternas aktivism’.

‘PK-media’ och ‘populistiska’ politiker borde därför göra ‘slag i saken’ och ‘lyssna’ på ‘vetenskapen’.

Det innebär HELA ‘vetenskapen’, INTE ‘bara’ delar av den.

Det innebär även de delar av ‘vetenskapen’ som INTE är ‘populistiska’ och ‘PK’.

%d bloggare gillar detta: