Facebook går i diktaturers ledband, men ‘kör över’ vanligt folk i demokratier – varför är regeringen och MSB ‘tysta’?

Varför är regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tysta när Facebook går i diktaturers ledband (t ex HÄR), men ‘kör över’ vanligt folk i demokratier?

 

Facebook har under en längre tid ägnat sig åt ‘åsiktscensur’ av vanligt folk runt om i världen där användare stängs av tillfälligt eller helt och hållet från plattformen. Det sker ibland efter påtryckningar från regeringar (t ex HÄR).

Regeringen och MSB har uppenbarligen tyckt att denna ‘åsiktscensur’ av vanligt folk i demokratier varit demokratiskt lämplig och försvarbar.

 

Det har nu gått några dagar sedan Facebook slutar ‘censurera’ åsikter kring ‘coronavirusets’ tänkbara ursprung (HÄR).

Det sägs hänga samman med att president Biden bett de amerikanska underrättelsetjänsterna ta reda om det finns en koppling till mellan ‘coronaviruset’ och ett labb i Wuhan (HÄR).

Varför reagerar INTE regeringen på denna omsvängning när det gäller ‘åsiktscensur’?

Varför reagerar inte MSB?

 

Med ‘facit i hand’ har Facebook bedrivit en ‘påverkanskampanj’ när det gäller ‘åsiktsfriheten’ i demokratier och dessutom bedrivit ‘åsiktscensur’ av användare på plattformen som borde bekymrat myndigheten som i andra sammanhang tycker det är bekymmersamt (HÄR).

Nu har alltså Facebook ‘svängt om’ och tillåter det som bara för några dagar sedan klassades som ‘konspirationsteorier’ och var förbjudna.

Regeringen och MSB borde vara bekymrade över att ett globalt ‘affärsdrivande’ och ‘profitmaximerande’ företag kan ‘sätta’ agendan om vad som är tillåtna ‘åsikter’ eller inte.

Vilka ‘åsikter’ blir förbjudna imorgon, t ex kritik mot regeringen eller MSB?

%d bloggare gillar detta: