‘Aktivisten’ Greta säger att man INTE skall ‘lyssna’ på henne, men hon verkar INTE förstå varför man INTE skall ‘lyssna’ på henne!

Varför säger ‘aktivisten’ Greta att man INTE skall ‘lyssna’ på henne?

Det är givetvis bara hyckleri, utan hon vill att ALLA skall lyssna på just henne.

 

Det finns en annan sida av samma mynt, nämligen:

‘Aktivisten’ Greta verkar INTE förstå varför man INTE skall ‘lyssna’ på henne.

I korthet saknar ‘aktivisten’ Greta: (i) kunskap, kompetens och erfarenheter om ‘forskningsfronten’, (ii) vad forskning innebär och (iii) hur forskningsresultat tolkas.

 

Här följer några exempel:

1) ‘Aktivisten’ Greta verkar INTE förstå att hon INTE kan tillföra relevant kunskap, kompetens och erfarenheter. Det krävs mångårig ackumulerad kunskap och erfarenheter i forskning (dvs praktiskt och teoretiskt) för att få grepp om och förstå ‘forskningsfronten’. ‘Aktivisten’ Greta har varken kunskapen, kompetensen och erfarenheter att bedöma ‘forskningsfronten‘. 

2) ‘Aktivisten’ Greta verkar INTE förstå att hon INTE förstår forskning. Hon verkar tro att ‘forskningsfronten’ är ‘svart eller vit’, dvs att kunskapsläget är glasklart. Verkligheten i forskning är ofta tvärtom, dvs ‘forskningsfronten’ kan vara präglad av motstridiga forskningsresultat och tolkningar av dessa.

3) ‘Aktivisten’ Greta verkar INTE förstå att hennes ‘aktivism’ är enögd, präglad av naiv och ‘tjurskallig’ ensidighet. Det är INTE så konstigt, då aktivister brukar vara ‘enögda’ och sakna vilja och förmåga att ta till sig kunskap som går emot deras ‘aktivism’. ‘Aktivisten’ Greta är INGET undantag, utan ett ‘praktexempel’.

4) ‘Aktivisten’ Greta verkar INTE förstå att det INTE finns EN ‘sanning’. Vad som kan vara en ‘sanning’ idag, kan vara en ifrågasatt ‘sanning’ imorgon och ‘övergiven’ i övermorgon. ‘Aktivisten’ Gretas ‘akilleshäl’ är hennes avsaknad av ödmjukhet och förståelse av vad som kan vara ‘sant eller inte’ och den tvetydighet som ofta kan finnas i ‘forskningsfronten’.

5) ‘Aktivisten’ Greta verkar INTE förstå att ‘forskningsfronten’ ofta kan vara heterogen (dvs INTE homogen). ‘Aktivisten’ Greta förstår INTE att avsaknaden av motstående teser (s k hypoteser)  driver forskningen framåt och att oväntade forskningsresultat och modifierade eller nya tolkningar kan ‘omkullkasta’ tidigare kunskap (s k paradigmskifte). ‘Aktivisten’ Greta förstår INTE att forskning drivs framåt av konkurrerande mångfald, INTE av dogmatisk ensidighet.

‘Aktivister’ à la ‘Greta’ borde läsa ‘enkla’ nyhetsartiklar om forskning (t ex HÄR) för att förstå varför deras aktivism är naiv, enögd och ‘tjurskallig’.

Notera ett exempel på en ‘riktig’ forskares ‘ödmjukhet’ och ‘respekt’ inför egna och andras forskningsresultat HÄR.

%d bloggare gillar detta: