Hallengren TYCKER kritiken mot regeringens hantering av pandemin varit ORÄTTVIS, men det är tvärtom regeringen som varit ORÄTTVIS och kritiken BEFOGAD!

Socialminister Hallengren har INTE visat sig var insiktsfull, besitta analytiskt sinnelag och förmåga till självkritik under pandemin. Istället verkar hennes paradgren vara att ‘häva ur sig’ en massa nonsensprat.

Nämner ALDRIG en siffra eller fakta som stöd för sitt ‘ordbajseri’.

 

En minister som INTE kan ‘siffrorna’ och INTE hänvisar till fakta är ‘inte vatten värd’. I Hallengrens ‘bubbla’ av verklighetsflykt TYCKER ministern att kritiken mot regeringens hantering av pandemin är ORÄTTVIS (HÄR).

En regering som INTE reagerat och agerat med människors bästa i åtanke är knappast rättvis (HÄR).

Kritik är befogad eller obefogad, men knappast rättvis eller orättvis.

 

Faktum är att Sverige drabbats av pandemin på ett vis som om Sverige vore ett utvecklingsland (dvs underutvecklat land), diktatur eller ‘skurkstat’ med utbredd sjuklighet, allvarlig sjuklighet och död. När regeringen reagerat och agerat så har det skett ‘försent’ och ‘för lite’. Kritiken är således befogad, INTE ORÄTTVIS.

Väldigt många åtgärder har INTE vidtagits.

 

Sverige har som bekant förskräckligt många flera döda än Danmark, Finland och Norge tillsammans (HÄR och HÄR). Grannländerna har vidtagit åtgärder som INTE regeringen i Sverige vidtagit.

Regeringens hantering har utsatt människor för onödiga risker.

Regeringen har ‘spelat roulett’ med människors väl och ve.

Det är därför regeringen som varit ORÄTTVIS.

Den internationella och nationella kritiken mot Sveriges hantering av pandemin är alltså BEFOGAD.

%d bloggare gillar detta: