DEL 3: Trots att regeringen och FHM ‘offrat’ liv för att ‘rädda’ ekonomin har Sverige INTE klarat sig bättre än de nordiska grannländerna!

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) har bevisligen ‘offrat’ liv istället för att ‘rädda’ liv (HÄR och HÄR).

Ett etiskt (dvs bör tänka och bete oss) och moraliskt (dvs beter oss i praktiken) förfall utan motstycke i svensk nutidshistoria.

Ekonomiskt har Sverige INTE klarat sig  bättre än Danmark, Finland och Norge.

 

Regeringen och FHM kunde ha ‘räddat’ liv, men valde att ‘offra’ liv (HÄR och HÄR). Sverige valde dessutom att ‘offra’ pensionärer för att ‘rädda’ ekonomin (HÄR).

Trots att regeringen och FHM ‘offrat’ liv för att ‘rädda’ den svenska samhällsekonomin har den INTE klarat sig bättre än de nordiska grannländerna enligt följande.

Sveriges BNP krympte med 2,8%1

Finlands BNP krympte med 2,8%2

Danmarks BNP krympte med 2,7%3

Norges BNP krympte med 2,5%4

Regeringens och FHMs hantering har INTE ens ‘räddat’ samhällsekonomin bättre än de nordiska grannländerna.

Regeringen och FHM har istället ‘offra’ tusentals liv i Sverige, medan de nordiska grannländerna ‘räddat’ tusentals livs.

Skilda världar när det gäller etik och moral.

 

***

1 Statistics Sweden – SCB (2021)

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper-kvartals-och-arsberakningar/

2 Statistics Finland – FI (2021)

https://www.stat.fi/til/vtp/2020/vtp_2020_2021-03-15_tie_001_en.html

3 Statistics Denmark – DST (2021)

https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/nationalregnskab-og-offentlige-finanser/aarligt-nationalregnskab/noegletal-aarligt-nationalregnskab

4 Statistics Norway – SSB  (2021)

https://www.ssb.no/en/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/gdp-for-mainland-norway-decreased-2.5-per-cent-in-2020

***

 

%d bloggare gillar detta: