Varför har regeringen och FHM inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda Sveriges pensionärer? 90% av alla ”coronadöda’ är 70 år eller äldre!

Pensionärer har ‘dött’  och fortsätter ‘dö som flugor’ i Sverige

9 av 10 ‘coronadöda’ är 70 år eller äldre (HÄR – se diagram nedan).

 

 

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR)

I förra veckan rapporterades 102 ‘coronadöda’ i Sverige (exkl eftersläpning).

Danmark rapporterade 7, Finland rapporteradee 9 och Norge rapporterade 7.

 

Det innebär att enstaka pensionärer i grannländerna avled i förra veckan, medan uppskattningsvis drygt 90 pensionärer avled i Sverige under samma tidsperiod.

Det betyder alltså att Sveriges dödlighet för pensionärer var 6-8 gånger högre per capita jämfört med respektive grannland (HÄR).

 

Av totalt 14.275 ‘coronadöda’ I Sverige är drygt 12.800 pensionärer enligt följande:

70-79 år = 3.162 avlidna

80-89 år = 5.880 avlidna

90+ = 3.772 avlidna

Summa: 12.812 avlidna pensionärer (exkl pensionärer yngre än 70 år)

Varför har regeringen och FHM inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda Sveriges pensionärer?

Varför har regeringen och FHM medverkat till att utsätta Sveriges pensionärer för allvarlig sjuklighet och död?

Fortsättning följer…

%d bloggare gillar detta: